Besplatan pristup publikacijama o elektroničkom računu

U cilju promocije šire primjene e-računa, Europska komisija je sponzorirala pristup za dvije CEN publikacije na osnovu kojih se izrađuju elektronički računi. Hrvatski zavod za norme je preuzeo publikacije u nacionalni sustav normizacije. Publikacije, odnosno norma HRN EN 16931-1:2020 i tehnička specifikacija HRS CEN/TS 16931-2:2017, mogu se bez naknade naručiti u elektroničkom formatu putem narudžbenice koja je dostupna na Internet stranici HZN-a: Narudžbenica za sponzorirane publikacije

Prethodno besplatno dostupna norma HRN EN 16931-1:2017 povučena je i zamjenjena novim izdanjem 
HRN EN 16931-1:2020.

Obje publikacije podržavaju primjenu Direktive 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi i pružaju upute korisnicima na nacionalnoj razini o tome koje osnovne elemente elektronički račun treba sadržavati kako bi bio usklađen s odgovarajućim zakonskim odredbama, kao i da bi se osigurala interoperabilnost u međunarodnoj i domaćoj trgovini.

Molimo Vas da na svim računima koji su proizvod računalnih programa nastalih iz besplatnih publikacija
HRN EN 16931-1:2020 i HRS CEN/TS 16931-2:2017 navedete slijedeću izjavu:

„Ovaj račun izrađen je prema HRN EN 16931-1:2020 i HRS CEN/TS 16931-2:2017.”


    
(Izvor: www.shutterstock.com)

Informacije o ostalim normativnim dokumentima iz područja elektroničkog računa dostupne su putem poveznice Katalog hrvatskih norma i projekata.


HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više