Kampanja za usluge – #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’

CEN i CENELEC ovog rujna pokreću dvotjednu digitalnu kampanju #Standards4Services

    
Danas na usluge otpada 70% BDP-a Europske unije. Dokazi upućuju na to da će tržišni udio usluga i broj radnih mjesta koja one stvaraju i dalje rasti jer pojava ekonomije dijeljenja (kolaborativne ekonomije) i novih poslovnih modela otvaraju prilike za rast usluga i proizvodnje u EU-u.
 
CEN-ov Strateški savjetodavni odbor za usluge (CEN/SAGS) izradio je ‘Strateški plan za normizaciju usluga’ kao potporu CEN-CENELEC-ovim ambicijama za 2020. godinu (Ambitions 2020) i kao priznanje neiskorištenog potencijala gospodarskog rasta tržišta usluga u Europi. Tim si planom SAGS postavlja ambiciozan cilj da još više angažira dionike i udruženja iz djelatnosti kako bi bolje shvatili prednosti europske normizacije.
 
Norme nacionalne, europske ili međunarodne imaju ulogu u objedinjavanju i uspješnosti tržišta usluga.
 
Upotreba norma za usluge može pomoći tvrtkama i organizacijama da:
  • upravljaju usklađenošću s nacionalnim propisima i propisima EU-a
  • potaknu uspješnost
  • prate trendove koji utječu na tržišta usluga (digitalizacijom, ponudom popratnih usluga proizvodnih poduzeća (servitization), globalizacijom i novim ponašanjima kupaca)
  • povećaju povjerenje potrošača
  • pružaju digitalno omogućene usluge.
Napokon, norme mogu i povećati djelotvornost procesa javne i privatne nabave.
Cilj je internetske kampanje u prvom redu podići svijest o normizaciji usluga i angažirati  dionike u raznim uslužnim sektorima kako bi se, po mogućnosti, uspostavio trajan dvostrani dijalog.
 
Ciljane skupine su dionici iz udruženja, uslužnih djelatnosti i proizvodnih poduzeća EU-a koji predstavljaju:
- poslovne usluge (inženjering, arhitekturu i informatiku, pravne usluge, usluge zapošljavanja     i upravljanje objektima)
-  usluge laboratorija
-  turističke usluge i ekonomiju dijeljenja (npr. AirBnB, Carsharing, Uber itd.)
- poštanske usluge
- usluge popravaka i održavanja
- komunalne, socijalne i osobne usluge (javna tijela)
- financijske i osiguravajuće usluge
- pravne, marketinške, konzultantske, usluge zapošljavanja, tiskarske, prijevozne usluge
- proizvodnju automobila
- energetiku, uključujući SMART
- maloprodaju i popravak motornih vozila i motocikla
- zaštitarske usluge
- tvrtke za zapošljavanje
- gospodarenje otpadom
- proizvodnju kućanskih uređaja
- itd.
 

Kalendar kampanje
Hrvatski zavod za norme uključio se u internetsku kampanju #Standards4Services – ‘Norme su pokretač uspjeha’ tako da će obavijesti o specifičnim događanjima dostavljati svojim članovima, članovima odgovarajućih tehničkih odbora te ciljanim gore navedenim dionicima koji posluju u Republici Hrvatskoj. Poveznica sa CEN/CENELEC-ovom stranicom bit će dostupna cijelo vrijeme trajanje kampanje.

Tijekom trajanja CEN/CENELEC kampanje „Norme su pokretač uspjeha“ HZN će odobravati popust u iznosu od 20 % na redovnu cijenu za kupnju norma navedenih u tabeli.
Popust je moguće ostvariti u razdoblju od 9. do 20. rujna 2019. godine dostavom popunjenog obrasca (u prilogu) na e-adresu: prodaja@hzn.hr ili broj faksa: +385 1 610 93 25. Popust se zbraja s postojećim popustima navedenim u točki I. Cjenika normativnih dokumenta i drugih publikacija.Obrazac za naručivanje “NORME SU POKRETAČ USPJEHA“


HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više