19. sjednica Upravnog vijeća HZN-a

19. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se dana 13. ožujka 2020. godine (petak) u 14:30 sati, u prostorijama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, IV. kat, soba 402, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Poziv i dnevni red 19. sjednice Upravnog vijeća HZN-a - 13. ožujka 2020.  

Mogućnost neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više