Koje vrste dokumenata objavljuje Hrvatski zavod za norme (HZN)?

 U Hrvatskome zavodu za norme (HZN) izrađuju se i objavljuju hrvatske norme (HRN) i druge vrste normativnih dokumenata dostupnih javnosti, naprimjer, sljedeće:
–      hrvatska tehnička specifikacija, HRS
–      hrvatski tehnički izvještaj, HRI
–      amandman, A
–      ispravak, Ispr.
–      HZN upute, HRU
–      hrvatska prednorma, HRS ENV
Dokumenti koje objavljuje HZN mogu biti izvorni hrvatski dokumenti i hrvatski dokumenti koji nastaju prihvaćanjem međunarodnih, europskih i dokumenata normirnih tijela drugih država. Više informacija  dostupno je u Unutrašnjim pravilima za normizaciju Hrvatskoga zavoda za norme (HZN), UPN 2:2021, Unutrašnja pravila za normizaciju – 2. dio: Vrste dokumenata i njihovo označivanje.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više