Što je usklađena/harmonizirana norma?

Harmonizirana norma je europska norma prihvaćena na temelju normizacijskoga zahtjeva koji je Europska komisija dala priznatim europskim organizacijama za normizaciju (CEN, CENELEC ili ETSI) za primjenu usklađenoga zakonodavstva Unije. Za objavu oznaka i naslova usklađenih norma te upućivanja na njih u okviru usklađenoga zakonodavstva Unije nadležna je Europska komisija. Proizvođači, drugi gospodarski subjekti ili tijela za ocjenjivanje sukladnosti mogu primijeniti harmonizirane norme kako bi pokazali da su njihovi proizvodi, usluge ili procesi u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a. Referentni podaci o harmoniziranim normama dostupni su na mrežnim stranicama Europske komisije. Svrha je te stranice  omogućiti pristup najnovijim podacima o harmoniziranim normama objavljenim u Službenom listu Europske unije (OJEU).

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više