Europski dan jezika - 26. rujna

20 godina obilježavanja i proslave jezične i kulturne raznolikostiNa inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika (European day of languages - EDL) obilježava se 26. rujna u suradnji s Europskom komisijom.

Ciljevi su obilježavanja EDL-a:
- podići svijest o važnosti učenja jezika kako bi se povećala višejezičnost i interkulturalno razumijevanje;
- promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe;
- poticanje ljudi svih dobi na učenje jezika.

Najinovativnije inicijative u učenju stranoga jezika koje sudjeluju u ovoj manifestaciji,  a u sklopu Erasmus + programa, dobivaju nagradu Europska jezična oznaka.
Znanjem jezika olakšava se povezivanje s drugima, šire obzori, a učenje jezika pomaže razvoju tolerancije i razumijevanja među ljudima koji pripadaju različitim jezičnim i kulturnim sredinama. Osim navedenoga, znanje jezika olakšava i pronalazak posla i mobilnost.
Ovim se danom također žele zaštititi manje rašireni jezici te potaknuti na njihovo učenje.  Zaštita ugroženih regionalnih i manjinskih jezika uvedena je u dva dokumenta Vijeća Europe: Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima i Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina.

Tehnički odbor Hrvatskoga zavoda za norme HZN TO 37, Terminologija u svom se radu bavi pripremom norma o načelima, metodama i primjeni terminologije i ostalih jezičnih i sadržajnih izvora u smislu stvaranja veza između različitih jezika i različitih kultura.

Poveznica na plakat "20 stvari koje možda ne znate o europskim jezicima"

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više