Svjetski dan turizma - 27. rujna

Pomozimo turizmu da ponovo stane na noge:

kako ISO norme pridonose ciljevima Svjetskog dana turizma 2021.

 World Tourism Day 2021 - Tourism for inclusiva growth
Pandemija bolesti COVID-19 zadala je snažan udarac turizmu, koji je samo u 2020. godini doživio gubitak od čak 1,2 bilijuna USD. Snažan je i domino efekt na ostatak svjetskog gospodarstva i izvor prihoda mnogih ljudi. Tema je ovogodišnjeg Svjetskog dana turizma „Turizam za uključivi rast“, pa je ISO, prepoznajući važan doprinos turizma ne samo za gospodarstvo nego i za razvoj kultura širom svijeta, izradio više međunarodnih normi koje mogu pomoći u oporavku.
Kao izravan odgovor na pandemiju nedavno je objavljen dokument ISO/PAS 5643Tourism and related services – Requirements and guidelines to reduce the spread of COVID-19 in the tourism industry. Ta javno dostupna specifikacija (PAS) daje upute sektoru turizma kako se osoviti na noge i dočekati turiste u sigurnom okruženju. Pomoći će pružateljima usluga da uvedu najbolje mjere za sigurnost svih i uvjere turiste u njihovu djelotvornost.
 
Europski odbor za normizaciju (CEN) prihvatio je PAS i kao oznaku sigurnosti European Tourism COVID-19 Safety Seal, dokazujući tako svoju opredijeljenost za te smjernice i osiguravajući široko prihvaćanje u cijeloj regiji.   
 
ISO smatra da svatko mora imati mogućnost uživati u putovanjima i turizmu bez obzira na fizičke sposobnosti. S tim na umu, u nedavno objavljenoj normi ISO 21902Tourism and related services – Accessible tourism for all – Requirements and recommendations, daju se zahtjevi i smjernice za olakšavanje jednakog pristupa turističkim sadržajima i njihovog doživljaja za ljude svih dobi i sposobnosti. To obuhvaća sve koji imaju problema s pristupačnošću ili posebne potrebe s obzirom na pristup, poput ljudi s invaliditetom i starijih osoba.
To su samo neke od brojnih ISO normi koje pomažu turizmu. Njegov specijalizirani tehnički odbor ISO/TC 228Tourism and related services, objavio je više od 30 normi za unaprjeđenje turističkih usluga u područjima kao što su zaštićena prirodna područja, održivo upravljanje smještajnim objektima i pustolovni turizam.

Sve te norme izravno pridonose mnogima od 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG), uključujući SDG 1 (svijet bez siromaštva), SDG 8 (dostojanstven rad i gospodarski rast) i SDG 13 (zaštita klime).

Tajništvo odbora ISO/TC 228 vodi UNE, član ISO-a iz Španjolske. Rad međunarodnog odbora ISO/TC 228 prati tehnički odbor HZN/TO 228, Usluge u turizmu Hrvatskoga zavoda za norme.
HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više