Obilježimo europski tjedan sporta – zahvaljujući normama!

""Od 23. do 30. rujna 2021. Europa obilježava europski tjedan sporta. Ovogodišnjom temom ističe se važnost fizičke aktivnosti za sreću, izgradnju otpornosti i povezanost generacija.

Europske norme iznimno su važne za sigurnost u svim vrstama sporta. Primjer je pet novih sportova uvrštenih u program Olimpijskih igara 2020.

Za norme koje se odnose na  tri od tih pet sportova i njihovu opremu zadužen je europski normizacijski odbor
CEN/TC 136 ‘Sports playground and other recreational facilities and equipment’, čije tajništvo vodi DIN:
  • EN 13613:2009, Roller sports equipment Skateboards Safety requirements and test methods
Tom normom utvrđuju se zahtjevi i metode ispitivanja za skejtbordove bez motora za jednog vozača. Skejtbordovi obuhvaćeni tom normom razvrstani su prema izvedbenim kriterijima za različite kategorije tjelesne težine.
 
Norma je u Hrvatskoj prihvaćena kao HRN EN 13613:2009, Sportska oprema za koturaljkanje – Skejtbordovi – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13613:2009).
  • EN 14974:2019, Skateparks  Safety requirements and test methods
Norma je namijenjena urbanistima, proizvođačima, projektantima, javnim tijelima, operatorima, tehničkim stručnjacima i inspektorima skejtparkova odnosno elemenata skejtparkova.
 
Njezina je svrha utvrditi sigurnosne zahtjeve kojima se korisnici i treće strane (npr. gledatelji) u velikoj mjeri štite od opasnosti.
 
Upotreba skejtparkova povezana je sa sportskim rizicima. Sportske vještine i upotreba prikladne sportske opreme u kombinaciji s odgovarajućom zaštitnom opremom bitno smanjuju rizik od nezgode. U toj europskoj normi nisu utvrđeni svi mogući oblici dizajna, sve kombinacije, materijali i/ili strukturalni elementi skejtparkova jer se oni stalno razvijaju. Za skejtparkove često su karakteristične međusobno povezane neprekinute površine za kretanje i elementi.
 
Norma se primjenjuje na skejtparkove za javnost namijenjene za skejtbord, opremu za koturaljkanje i BMX bicikle. U njoj se utvrđuju sigurnosni zahtjevi i zahtjevi za ispitivanje i označivanje, informacije koje daje proizvođač, informacije za korisnike te zahtjevi za pregled i održavanje radi što veće zaštite korisnika i trećih strana (npr. gledatelja) od opasnosti, uz pretpostavku da se park upotrebljava u skladu s namjenom odnosno na razumno očekivan način.
 
Norma je u Hrvatskoj prihvaćena kao HRN EN 14974:2019, Skate parkovi  Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14974:2019). 
  • EN 12572-1:2017, Artificial climbing structures Part 1: Safety requirements and test methods for ACS with protection points
Sportsko penjanje debitiralo je kao olimpijski sport 2020. godine. Njegova popularnost raste kod ljudi svih dobi. Sportskim penjanjem bavi se više od 25 milijuna ljudi u 150 zemalja širom svijeta. Pomoću niza potpora za ruke i noge različitih oblika i veličina penjači iskušavaju svoju vještinu i snagu na vertikalnim zidovima. Tu normu, u kojoj se utvrđuju sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za vertikalne zidove za zaštitama za sportsko penjanje, koji se nazivaju ‘umjetne konstrukcije za penjanje“, izradio je tehnički odbor CEN/TC 136.
 
U području penjanja objavljeno je i nekoliko drugih sigurnosnih normi za proizvode za razne penjačke discipline i vrste osiguravanja: užad, naprave za kočenje, sigurnosno remenje i naprave za sidrenje važne su teme normizacijskog rada odbora CEN/TC 136.
 
Norma je u Hrvatskoj prihvaćena kao  HRN EN 12572-1:2017, Umjetne strukture za penjanje 1. dio: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za umjetne penjačke strukture s točkama zaštite (EN 12572-1:2017).
 
Godine 2024. kao olimpijska disciplina bit će uvrštena i vožnja zmajem na vodi. Odbor CEN/TC 136 ima normu i za tu temu. Norma nije ograničena na europsko tržište, nego ima međunarodnu važnost jer je objavljena i kao EN ISO norma:
  • EN ISO 21853:2020, Kite boarding Release system Safety requirements and test methods
U protekla dva desetljeća vožnja zmajem na vodi (kite boarding ili kite surfing) pretvorila se iz marginalnog u popularan sport, kojim se bave ljudi različitih dobnih skupina i fizičke spremnosti. Međutim, ne može se zanemariti činjenica da se vožnja zmajem na vodi još uvijek smatra „ekstremnim sportom“ zbog rizika povezanih s brzinom, vodom i prirodom. Ako se iznenada pojavi situacija koju korisnik ne može kontrolirati, sustav otpuštanja vjerojatno će spriječiti nesreću, daljnje ozljede ili smrt.
 
Norma je izrađena u suradnji sa Svjetskim udruženjem za sportove sa zmajem (GKA) i drugim dionicima kao što su treneri/instruktori, ustanove za ispitivanja, sveučilišta i proizvođači. Svrha je norme smanjiti rizike povezane s tim sportom za korisnike i ostale.
 
Tijekom izrade norme razmatrani su zahtjevi i metode ispitivanja koji što više sliče mogućim situacijama i uvjetima tog sporta. Jedan od aspekata povezan je sa slanom vodom. Ispitivanja provedena radi validacije metoda ispitivanja pokazala su da rezultati ispitivanja ne ovise o tome upotrebljava li se slana ili slatka voda. Kako bi metoda ispitivanja bila što jednostavnija, upotreba slatke vode smatrala se praktičnijom. Za razliku od slane vode, pokazalo se da pijesak ima značajan učinak na funkciju komponenti, a time i na rezultate ispitivanja.
 
U normi EN ISO 21853:2020 utvrđuju se minimalni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za sustav otpuštanja kojim se smanjuje vučna sila zmaja i korisnik odvaja od njega. Norma je primjenjiva na sustave otpuštanja koje namjerno aktivira korisnik ili druga osoba.
 
Norma je u Hrvatskoj prihvaćena kao HRN EN ISO 21853:2020, Vožnja zmajem (kite surfing) Sustav otpuštanja Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 21853:2020; EN ISO 21853:2020).
 
Od 2012. godine u Hrvatskoj djeluje tehnički odbor HZN/TO 571, Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema koji prati rad europskoga tehničkog odbora CEN/TC 136, Sports, playground and other recreational facilities and equipment i međunarodnoga tehničkog odbora ISO/TC 83, Sports and other recreational facilities and equipment te je zadužen za izradu i prihvaćanje europskih i međunarodnih norma u navedenome područje.
 
Pridružite se konverzaciji o europskome tjednu sporta putem hashtagova #BeActive i #HealthyLifestyle4All.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više