Poziv za sudjelovanje u radu novoga tehničkog odbora

Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i sve zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora Kružno gospodarstvo.

Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:

Normizacija u području kružnoga gospodarstva s ciljem razvoja okvira, uputa, pratećih alata i zahtjeva za provedbu aktivnosti svih uključenih organizacija kako bi se povećao doprinos održivom razvoju.
 
Ne obuhvaća:
aspekte kružnoga gospodarstva koje već pokrivaju postojeći odbori.
 
Napomena: Osim toga, tehnički odbor surađuje s postojećim odborima na temama koje mogu biti potpora kružnom gospodarstvu.
 
Dodatne obavijesti:

Jasna Okanović, dipl. ing., viša stručna savjetnica za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme
 
e-poštajasna.okanovic@hzn.hr
tel. (01) 610 61 36
fax: (01) 610 93 21

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više