Informacija o osnivanju novog tehničkog odbora za područje informacijske sigurnosti i upravljanja kontinuitetom poslovanja i poziv za sudjelovanjem u njegovom radu

Pozivaju se članovi Hrvatskog zavoda za norme i ostale zainteresirane organizacije za uključivanje u rad tehničkog odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja.
 
Predviđeno je sljedeće područje rada odbora u osnivanju:
Priprema normi i tehničkih specifikacija, smjernica i drugih normativnih dokumenata u područjima:
  • sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, kibernetičkom sigurnošću i zaštitom osobnih podataka,
  • tehnika namijenjenih osiguranju informacijske i kibernetičke sigurnosti,
  • specifičnih zahtjeva koji se odnose na  informacijsku i kibernetičku sigurnost, a koji su povezani s određenim procesima i djelatnostma,
  • upravljanja IT uslugama (ITSM), te
  • upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznog upravljanja.
 
Dodatne obavijesti:

Dinka Ilić-Roller, mag. ing. el.
Viša stručna savjetnica za normizaciju u području informacijske tehnologije
e-pošta: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. (01) 610 60 47

 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više