Novi priručnik ISO 31000:2018 - Risk management

Dok pandemija, prirodne katastrofe i kibernetički kriminal nastavljaju utjecati na naš svijet, jedino što je sigurno jest da ništa nije sigurno. Stoga agilnost i priprema za sve vrste smetnji predstavljaju bitne poslovne aktivnosti. ISO-ova vodeća norma za upravljanje rizicima, ISO 31000, nezaobilazna je u tom području na svjetskoj razini, a upravo je objavljen i priručnik koji će korisnicima pomoći da je iskoriste na najbolji mogući način.

ISO 31000:2018 – Risk management – A practical guide pomaže organizacijama u ugradnji djelotvornoga okvira odlučivanja u svoje upravljanje, vodstvo i kulturu optimalnom primjenom norme ISO 31000.

Rizici mogu uključiti sve što stvara nesigurnost u pogledu ciljeva organizacije ili odstupanje od očekivanoga. To obuhvaća prijetnje ne samo jakim stranama i izdržljivosti organizacije nego i prilikama koje joj se pružaju. Ugled, političke promjene i utjecaj klimatskih promjena primjeri su aspekata koje treba razmatrati pri djelotvornom upravljanju rizicima.

U samoj normi objašnjavaju se temeljni pojmovi i načela upravljanja rizicima te opisuje okvir i procesi za otkrivanje rizika i upravljanje njima. Novi priručnik ide korak dalje: daje šire informacije i kontekst uz odredbe norme ISO 31000, uključujući upute o izradi plana za ugradnju rizika u postojeće sustave organizacije, komunikaciju s dionicima, nadzor nad planom upravljanja rizicima i njegovo preispitivanje te još mnogo toga.

ISO 31000:2018 – Risk management – A practical guide izrađen je u suradnji s UNIDO-om (Organizacijom Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj). Može se nabaviti kod nacionalnog člana ISO-a ili putem mrežne trgovine ISO Store.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više