Dostupno je novo izdanje CEN/CENELEC-ovih uputa 25

CEN i CENELEC te njihovi članovi u potpunosti su predani poticanju i pomaganju svim sektorima društva i gospodarstva u sudjelovanju u europskoj normizaciji i spremni su u svim područjima surađivati s organizacijama koje imaju sličan cilj
Na europskoj razini CEN i CENELEC izgradili su snažna partnerstva sa širokim rasponom ključnih europskih organizacija, udruženja i drugih priznatih dionika koje zanima europska normizacija i spremni su surađivati sa CEN-om i/ili CENELEC-om na poslovnoj i stručnoj razini, a predstavljaju određene sektore gospodarstva ili zastupaju određene društvene interese.
 
U tom kontekstu, Opće skupštine CEN-a i CENELEC-a odobrile su u studenome prošle godine treće prerađeno izdanje CEN/CENELEC-ovih uputa 25 (CEN-CENELEC Guide 25 – Edition 3), koje se bave uspostavom pravila suradnje s europskim organizacijama i drugim dionicima.
 
Guide 25 bitan je za jačanje sveukupnoga sudjelovanja europskih dionika u normizacijskome radu s ciljem da se ostvari uključiv europski normizacijski sustav, koji je dio Strategije CEN-a i CENELEC-a do 2030. godine, osobito njezinog cilja br. 4. Dokument obuhvaća šest kategorija suradnje sa CEN-om i CENELEC-om: partnerske organizacije, suradničke organizacije (liaison organisations), pridružene članove, europske savjetnike, europske institucionalne dionike i ostale organizacije suradnike.
 
U prerađenome izdanju daju se objašnjenja o nekoliko aspekata Uputa, uključujući kriterije kojima se definiraju kategorije suradnje, formulacije odražavaju nepristranost prema spolu i prerađeni su materijali na koje se upućuje i u poveznicama.
 
Želite li postati aktivni dionik CEN-a i/ili CENELEC-a? Pogledajte Upute 25 i provjerite koja bi kategorija bila najprikladnija za vašu organizaciju te slobodno zatražite dodatne informacije od Središnje uprave CEN-a i CENELEC-a na partners@cencenelec.eu.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više