Hrvatski zavod za norme osniva novi tehnički odbor za informacijsku sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja

Osnivački sastanak tehničkog odbora HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja održat će se 26. siječnja 2022. godine u 10:00 sati putem aplikacije Adobe Connect.


U fokusu Odbora su zaštita osobnih podataka, informacijska i kibernetička sigurnost.


Dnevni red osnivačkog sastanka tehničkog odbora HZN/TO 582


Abstract technical lock background vector art illustration
Izvor: istockphoto

Novi tehnički odbor HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja pripremat će norme i tehničke specifikacije, smjernice i druge normativne dokumente u područjima:
  • sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, kibernetičkom sigurnošću i zaštitom osobnih podataka
  • tehnika namijenjenih osiguranju informacijske i kibernetičke sigurnosti
  • specifičnih zahtjeva koji se odnose na  informacijsku i kibernetičku sigurnost, a koji su povezani s određenim procesima i djelatnostima
  • upravljanja IT uslugama (ITSM) te
  • upravljanja kontinuitetom poslovanja i kriznog upravljanja.
U međunarodnoj je normizaciji  od 1989. godine prisutan i vrlo aktivan tehnički pododbor ISO/IEC JTC 1/SC 27, Information security, cybersecurity and privacy protection. Sa srodnim programom rada u Europskoj organizaciji za normizaciju (CEN) još je tijekom 2017. godine osnovan tehnički odbor CEN/CLC/JTC 13, Cybersecurity and Data Protection.
 
Oba tehnička odbora imaju tajništvo u DIN-u (Deutsche Institut für Normung).
 
Istraživanjem nacionalnih potreba u područjima rada obuhvaćenih planom poslovanja ovih dvaju odbora donesena je odluka o osnivanju odbora HZN/TO 582 s radnim nazivom Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja.
 
Ako ste zainteresirani sudjelovati u radu novoga odbora, slobodno se javite e-poštom: dinka.ilic.roller@hzn.hr

Dodatne obavijesti o osnivanju i radu tehničkih odbora možete naći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za norme.

Za dodatne obavijesti o radu odbora u području informatike možete se javiti e-poštom:
 
Dinka Ilić-Roller, mag. ing. el.
Viša stručna savjetnica za normizaciju u području informacijske tehnologije
e-pošta: dinka.ilic.roller@hzn.hr
tel. (01) 610 60 47
 
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više