Novi pristup

prijevod dokumenta, izdanje dvojezično

Rezolucija Vijeća od 7. svibnja 1985. o novom pristupu tehničkom usklađivanju i normana (85/C 136/01)

U oblikovanju zajedničkoga europskog tržišta iznimnu je pozornost bilo potrebno posvetiti usklađenju tehničkih propisa i norma. Usklađenje tehničkih propisa temelji se na prihvaćanju bitnih zahtjeva za sigurnost koje moraju zadovoljavati proizvodi koji se stavljaju na tržište Zajednice.

U Rezoluciji se priznaje načelna jednakost ciljeva svih članica glede sigurnosti i zaštite zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša neovisno o različitim načinima postizanja tih ciljeva.
U skladu s tim kao opće načelo prihvaćana je potreba nalaženja novoga pristupa usklađenju tehničkih propisa koji se temelji na općemu upućivanju na norme što omogućuje da se jednom smjernicom obuhvati velik broj proizvoda te da se često ne mijenja i preinačuje sadržaj te smjernice.

Rezolucijom je nadalje Vijeće prihvatilo načela europske normizacijske politike o stalnoj provjeri tehničkih propisa koji se primjenjuju u zemljama članicama te o povlačenju zastarjelih i nepotrebnih propisa, o osiguranju priznavanja rezultata ispitivanja i potvrđivanja te proširenju tehničkog usklađivanja unutar Zajednice, ubrzanom povećanju normizacijske sposobnosti na razini Europske zajednice te uvođenju novih postupaka za poboljšavanje izradbe norma.

Tom je rezolucijom zadatak izradbe tehničkih specifikacija potrebnih za proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda koji su u skladu s bitnim zahtjevima smjernica povjeren normizacijskim tijelima (CEN, CENELEC, ETSI). Specifikacije koje se sastavljaju pod okriljem tih normizacijskih tijela nisu obvezatne i imaju status dragovoljnih tehničkih norma. Nacionalne vlasti država članica EZ-a moraju međutim priznati proizvodima koji su proizvedeni u skladu s tim normama sukladnost s bitnim zahtjevima smjernica novoga pristupa.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više