Opći pristup

prijevod dokumenta

Rezolucija Vijeća od 21. prosinca 1989. godine o općemu pristupu ocjeni sukladnosti (90/C 10/01)
(Službeno glasilo Europskih zajednica, Br. C 10, 16. siječnja 1990.)

Odluka Vijeća od 22. srpnja 1993. godine u svezi s modulima za različite faze postupaka ocjene sukladnosti i pravilima za stavljanje i uporabu CE oznake sukladnosti namijenjenim uporabi u smjernicama o tehničkom usklađivanju (93/465/EEC)(Službeno glasilo Europskih zajednica, Br. L 220, 30. kolovoza 1993.)

Tom su rezolucijom prihvaćena glavna načela europske politike ocjene sukladnosti prema kojoj u zakonodavstvu Europske zajednice treba osigurati dosljedan pristup uvođenjem modula za različite faze postupaka ocjene sukladnosti i postavlajnjem kriterija za njihovu primjenu te za imenovanje i prijavaljivanje tijela za ocjenu sukladnosti i uporabu CE znaka.

Prema toj rezoluciji u svim zemljama članicama te na razini Zajednice treba promicati opće zahtjeve europskih norma za osiguranje kakvoće (EN ISO 9000) i zahtjeve norma EN 45 000 koje moraju zadovoljavati tijela uključena u postupke ocjene sukladnosti te uspostavu sustava ovlašćivanja. Isto tako potrebno je promicati sporazume o uzajamnome priznavanju potvrđivanja i ispitivanja među tijelima za ocjenu sukladnosti koja djeluju u nezakonskome području te osnovati odgovarajuću organizaciju za ispitivanje i potvrđivanje na europskoj razini čiji bi cilj bilo promicanje takvih sporazuma.

U odnosima s trećim zemljama Zajednica će nastojati promicati međunarodnu trgovimu proizvoda iz zakonskoga područja zaključivanjem posebnih sporazuma o međusobnome priznavanju. Pri tome tijela za ocjenu sukladnosti trećih zemlja moraju dokazati osposobljenost za svoj rad koja mora biti na razini osposobljenosti odgovarajućih tijela Zajednice, Sporazumi o međusobnome priznavanju ograničuju se na izvještaje i potvrde koje izdaju tijela za ocjenu sukladnosti i oznake sukladnosti koje na proizvode stavljaju ta tijela.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više