Vebinar „Kako norme koriste potrošačima?“

Ove godine jedinstveno tržište EU-a slavi 30. rođendan, a europska normizacija jedna je od stvari kojima se može pohvaliti. Norme EU-a često su nevidljive, ali su neophodne i svugdje prisutne, čineći život potrošača sigurnijim, pravičnijim i lakšim.

Današnji svijet toliko se brzo razvija da norme moraju imati ključnu ulogu, a u njihovoj izradi treba sudjelovati široki raspon dionika, i to u otvorenom i neutralnom procesu kojim se predviđaju buduće potrebe gospodarstva i društvenih skupina.

Vebinar se održava povodom Svjetskog dana prava potrošača, koji se obilježava 15. ožujka, a na njemu ćete saznati više o CEN-ovim i CENELEC-ovim normama za sigurnost proizvoda te o ANEC-u, organizaciji koja zastupa potrošače u europskoj normizaciji.

cover
   
    Četvrtak
   2022-03-10
Online
10:00 - 10:30 
Obvezna registracija
 Claire DALIER
Ciljana publika: predstavnici potrošača, nevladine organizacije i stručnjaci koji izrađuju norme za proizvode široke potrošnje
 

Izvor: CEN-CENELEC

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više