Svjetski dan voda - 22. ožujka

Podzemne vode – nevidljivo postaje vidljivo
 
Svjetski dan voda, koji se obilježava svake godine 22. ožujka još od 1993., bavi se važnošću vode za piće. Svjetskim danom voda slavi se voda i podiže svijest o 2,2 milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj pitkoj vodi. Riječ je o poduzimanju mjera za rješavanje globalne krize s vodom. Težište je Svjetskog dana voda podrška ostvarenju 6. cilja održivog razvoja (SDG): pitka voda i higijenski sanitarni uvjeti za sve do 2030. godine.

Ove je godine težište na podzemnim vodama, nevidljivom resursu čiji je utjecaj vidljiv svugdje. Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemne su vode skriveno blago koje nam obogaćuje život. U najsušim dijelovima svijeta one su možda jedina voda koju ljudi imaju. Gotovo cjelokupna svjetska slatka voda u tekućem stanju u obliku je podzemnih voda, koje omogućuju opskrbu vodom za piće i funkcioniranje sanitarnih sustava, poljoprivrede, industrije i ekosustava. Na mnogim mjestima ljudi u svojim aktivnostima prekomjerno upotrebljavaju i onečišćuju podzemne vode. Na nekim drugim mjestima jednostavno ne znamo koliko u podzemlju ima vode.  
Zašto nam treba biti stalo do podzemnih voda? 
Podzemne vode prekomjerno se troše u brojnim područjima: više se vode izvlači iz vodonosnika nego što se u njih vraća kišom i snijegom. 
Onečišćenje podzemnih voda poseban je problem jer njegovo rješavanje može trajati desetljećima ili čak stoljećima. 
Na nekim mjestima ne znamo koliko se podzemne vode nalazi u tlu, što znači da možemo propustiti iskorištavanje potencijalno vitalnoga vodenog resursa. 
Istraživanje, zaštita i održiva uporaba podzemnih voda bit će neophodni za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te ispunjavanje potreba sve brojnijeg stanovništva. 
 
Što možemo učiniti u vezi s podzemnim vodama? 
Podzemne vode moramo štititi od onečišćenja i upotrebljavati ih održivo, tražeći ravnotežu između potreba ljudi i potreba planeta. Vitalna uloga podzemnih voda za sustave vodoopskrbe i odvodnje, poljoprivredu, industriju, ekosustave i prilagodbu klimatskim promjenama mora se odražavati u politici održivog razvoja. 


Jeste li znali?

  • Gotovo cjelokupna svjetska slatka voda u tekućem stanju u obliku je podzemnih voda.
  • Oko 40 posto vode koja se upotrebljava za navodnjavanje dolazi iz vodonosnika.
  • Regija Azija i Pacifik imaju najmanju dostupnost vode po glavi stanovnika na svijetu, a predviđa se da će potrošnja podzemnih voda u toj regiji do 2050. godine porasti za 30 posto.
  • U Sjevernoj Americi i Europi, nitriti i pesticidi predstavljaju veliku prijetnju kvaliteti podzemne vode, a 20 posto podzemnih voda Europske unije prelaze standarde EU-a za kvalitetu vode zbog onečišćenja poljoprivredom.

Izvor: www.worldwaterday.org

U Hrvatskome zavodu za norme djeluju sljedeći tehnički odbori čije je područje rada voda (prirodni resursi i ekosustavi, voda za piće, skladištenje i obrada vode, opskrba vodom,...):
 
HZN/TO 147Kvaliteta vode
Područje rada:
Priprema norma u području:
- kvalitete vode, ispitivanja voda (fizikalno-kemijska, mikrobiološka i biološka ispitivanja), uključujući definicije naziva, uzimanje uzoraka vode, točnost i preciznost mjerenja i izvještavanje o svojstvima vode, zahtjeva za izvedbu opreme za praćenje stanja voda
Granice prihvatljivosti kvalitete vode ne spadaju u područje rada ovog tehničkog odbora.
           
HZN/TO 550Opskrba vodom
Područje rada:
Priprema norma za:
- sustave i komponente za vodu namijenjenu ljudskoj uporabi u zgradama i izvan zgrada (od crpilišta do slavine)
- kemikalije i proizvode za obradu vode za ljudsku uporabu (voda za piće, voda za bazene za plivanje)
- opremu za pripremu vode u zgradama
- utjecaj materijala u kontaktu s vodom za piće
- sanitarne armature, betonske cijevi, savitljive cijevi i spojeve
- spremnike vruće i hladne vode u prostorima za stanovanje
- ventile i spojne elemente u zgradama
- uređaje za sprečavanje onečišćenja zbog povratnog toka
- sigurnost opskrbe vodom za piće
- kućanske uređaje za obradu vode za piće koji nisu priključeni na vodoopskrbni sustav
- projektiranje, aspekte okoliša, bušenja, izgradnju, rad, nadzor, održavanje, obnovu i demontažu bunara i bušotinskih izmjenjivača topline.
 
HZN/TO 554Obrada otpadnih voda
Područje rada:
Priprema norma za radna svojstva i primjenu u području tehnike otpadnih voda za sustave i dijelove sustava, norma za projektiranje, proračune, izvođenje, preuzimanje, rad i održavanje u području tehnike otpadnih voda, s obzirom na njihovo podrijetlo (osim norma o proizvodima za sanitarne uređaje koje su u području rada HZN/TO 553), sve do mjesta zbrinjavanja, uključujući postrojenja za obradu otpadnih voda.
 
Ako ste zainteresirani sudjelovati u radu navedenih odbora, slobodno se javite e-poštom: jasna.okanovic@hzn.hr

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili navedeni tehnički odbori možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.

 
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više