Norma HRN EN ISO 26000:2020 dostupna i na hrvatskome jeziku

Norma HRN EN ISO 26000:2020, Upute o društvenoj odgovornosti (ISO 26000:2010; EN ISO 26000:2020) dostupna je od 31. ožujka 2022. godine na hrvatskome jeziku.

Tekst hrvatske norme pripremio je tehnički odbor HZN/TO 552, Društvena odgovornost Hrvatskoga zavoda za norme..

Norma HRN EN ISO 26000:2020 daje upute o osnovnim načelima društvene odgovornosti, prepoznavanju društvene odgovornosti i suradnji s dionicima, ključnim temama i pitanjima koji se odnose na društvenu odgovornost i načinima integracije društveno odgovornog ponašanja u organizaciju.

Osim na hrvatskome jeziku, dostupno je izdanje na engleskome jeziku.

Ova hrvatska norma identična je međunarodnoj normi ISO 26000:2010 te europskoj normi EN ISO 26000:2020. Međunarodna norma ISO 26000 potvrđena je posljednjim periodičkim preispitivanjem (systematic review) 2017. godine tako da je izdanje objavljeno 2010. godine i dalje vrijedeće.
 
Norma HRN EN ISO 26000 daje usklađene, na svjetskoj razini relevantne smjernice za sve vrste organizacija privatnoga i javnoga sektora utemeljene na međunarodnom konsenzusu među stručnjacima koji predstavljaju glavne interesne skupine te tako potiče primjenu najbolje prakse u društvenoj odgovornosti širom svijeta.

Iako neće svi dijelovi ove hrvatske norme biti od jednake koristi svim vrstama organizacija, sve ključne teme bitne su za svaku organizaciju. Svaka ključna tema obuhvaća više pitanja i odgovornost je svake pojedine organizacije da vlastitim promišljanjem i razgovorom sa svojim dionicima utvrdi koja su pitanja za nju bitna i značajna te se njima treba baviti.

Norma HRN EN ISO 26000 pomoći će svim organizacijama bez obzira na njihovu veličinu ili smještaj da djeluju na društveno odgovoran način tako što im daje smjernice o sljedećem:
  • pojmovima, nazivima i definicijama povezanim s društvenom odgovornošću
  • pozadini, trendovima i obilježjima društvene odgovornosti
  • načelima i praksama koji se odnose na društvenu odgovornost
  • ključnim temama i pitanjima društvene odgovornosti
  • integraciji, provedbi i promicanju društveno odgovornoga ponašanja u svim segmentima organizacije i, putem politika i praksa, unutar sfere njezina utjecaja
  • utvrđivanju dionika i suradnji s njima; i
  • obavještavanju o preuzetim obvezama, rezultatima i drugim podacima koji se odnose na društvenu odgovornost. 
Norma ISO 26000 navedena je u dokumentu Europske komisije - Komunikacija Komisije, Smjernice za izvješćivanje o nefinancijskim informacijama - kao jedan od alata za izvješćivanje, koji se preporučuje tvrtkama koje podliježu Direktivi  2014/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti određenih velikih poduzeća i grupa. 

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više