Nove hrvatske norme - niz HRN ISO/IEC 20000

Hrvatski normativni dokumenti niza HRN ISO/IEC 20000 nastali su prihvaćanjem međunarodnog niza norma

ISO/IEC 20000 koji je izradio međunarodni tehnički pododbor ISO/IEC JTC 1/SC 40, IT service management and IT governance.
 

 • HRN ISO/IEC 20000-1:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 1. dio: Zahtjevi za sustav upravljanja uslugama (ISO/IEC 20000-1:2018)
 • HRN ISO/IEC 20000-2:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 2. dio: Smjernice za primjenu sustava upravljanja uslugama (ISO/IEC 20000-2:2019)
 • HRN ISO/IEC 20000-2:2022/A1:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 2. dio: Smjernice za primjenu sustava upravljanja uslugama (ISO/IEC 20000-2:2019/Amd 1:2020)
 • HRN ISO/IEC 20000-3:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 3. dio: Smjernice za definiciju opsega i primjenjivosti norme ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC 20000-3:2019)
 • HRS ISO/IEC/TS 20000-5:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 5. dio: Smjernice za primjenu ISO/IEC 20000-1 (ISO/IEC/TS 20000-5:2022)
 • HRN ISO/IEC 20000-6:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 6. dio: Zahtjevi za tijela koja provode reviziju i certifikaciju sustava upravljanja uslugama (ISO/IEC 20000-6:2017)
 • HRI ISO/IEC/TR 20000-7:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 7. dio: Smjernice za integraciju i korelaciju ISO/IEC 20000-1:2018 s ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013 
  (ISO/IEC/TR 20000-7:2019)
 • HRN ISO/IEC 20000-10:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 10. dio: Pojmovi i terminološki rječnik (ISO/IEC 20000-10:2018)
 • HRS ISO/IEC/TS 20000-11:2022, Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – 11. dio: Smjernice o odnosu ISO/IEC 20000-1 i okvira za upravljanje uslugama: ITIL® (ISO/IEC/TS 20000-11:2021)
 
Navedene hrvatske normativne dokumente pripremio je tehnički odbor HZN/TO 582, Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja Hrvatskoga zavoda za norme.
 
Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više