Bijela knjiga - priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije

Priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije (podnijela Komisija)

Prijevod publikacije White paper - Preparation of the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union (presented by the Commission)

Bijela knjiga sadrži dio pretpripremne strategije za pridružene države srednje i istočne Europe koje je Europsko vijeće prihvatilo u prosincu 1994. godine. Bijela knjiga utvrđuje ključne mjere u svakome području unutrašnjega tržišta i predlaže redoslijed kojim valja približiti nacionalna zakonodavstava zakonodavstvu EU-a.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više