Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu - 28. travnja

Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu, osim što spašava živote, bitna je i za učinkovito poslovanje svake organizacije. Prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO) oko 2,78 milijuna ljudi umre svake godine od ozljeda na radu ili profesionalnih bolesti. Kad se tome pridodaju stotine milijuna nesreća radnika koji nisu smrtno stradali već pate od profesionalnih bolesti, jasno je da se radi o velikim gospodarskim i društvenim problemima koji predstavljaju i značajan financijski teret za svaku društvenu zajednicu. U želji da se poboljša ovakva statistika te pomogne organizacijama da smanje nezgode, bolesti i ozljede na radu, ISO razvija norme za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

NOVO DOBA MENTALNOG ZDRAVLJA NA RADU
Pandemija bolesti COVID-19 ostavila je traga na emocionalnom i mentalnom zdravlju. Njezin je učinak bio razoran, ali je potaknula i pozitivne promjene u svijetu rada. 

ZAJEDNIČKO DJELOVANJE 
Sreća je u nesreći što je pandemija pomogla da se podigne svijest o važnosti mentalnog zdravlja na radnom mjestu. Izrađene su nove smjernice i norme koje će pomoći poslodavcima da stvore okruženje koje pogoduje fizičkom i mentalnom zdravlju radnika, bez obzira rade li na radnom mjestu ili kod kuće. Postupajući u skladu sa sloganom Međunarodne organizacije rada (ILO) „Djelujmo zajedno“, ISO predvodi suradnju sa stručnjacima iz cijelog svijeta na priznavanju, izradi i prihvaćanju normi kojima je cilj povećanje i održavanje sigurnosti na radu.
ISO 45003, globalna norma s praktičnim uputama o nadzoru nad psihološkim zdravljem na radnom mjestu, najnovija je u nizu ISO-ovih normi o zdravlju i sigurnosti na radu (OH&S). Njezina je glavna svrha definirati psihosocijalne opasnosti i razviti okvir upravljanja koji ih prepoznaje kao glavne probleme u pogledu zdravlja, sigurnosti i dobrobiti na radu. 
Važnu ulogu u uklanjanju psihosocijalnih opasnosti imaju organizacije. 
Psihosocijalne opasnosti faktori su planiranja rada i upravljanja radom koji povećavaju rizik stresa povezanog s radom i mogu dovesti do psiholoških ili fizičkih poremećaja. One mogu uključiti organizaciju rada, socijalne faktore kao što su predugo radno vrijeme, loše vodstvo i zlostavljanje te fizičke aspekte radnog okruženja, opremu i izloženost opasnim poslovima. Oni mogu biti prisutni u svim organizacijama i sektorima.

UTJECAJ NA ZDRAVLJE 
Psihosocijalne opasnosti mogu se pojaviti samostalno ili u kombinaciji s drugim opasnostima. Psihosocijalni rizik odnosi se na mogućnost da te opasnosti negativno utječu na zdravlje, sigurnost i dobrobit pojedinca te na rezultate i održivost organizacije. ISO je odavno prepoznao važnost upravljanja psihosocijalnim rizicima kroz sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu na način koji je usklađen s upravljanjem drugim rizicima. Norma ISO 45003 predstavlja pozitivan korak prema dobrobiti zaposlenika i objedinjen pristup koji se lako uklapa u šire poslovne procese organizacije.
Psihosocijalni rizici utječu ne samo na psihološko zdravlje i sigurnost nego i na zdravlje, sigurnost i dobrobit na radu u širem smislu. Psihosocijalni rizici povezani su i s ekonomskim troškovima za organizaciju i društvo. Štetan utjecaj na radnike može uključiti loše zdravstveno stanje i povezane poremećaje (npr. kardiovaskularne bolesti, mišićno-koštane bolesti, dijabetes, tjeskobu, depresiju, poremećaje sna) te ponašanja povezana s lošim zdravstvenim stanjem (npr. zloupotrebu supstanci, nezdravu prehranu) i smanjenje zadovoljstva poslom, predanosti poslu i produktivnosti. Odgovarajuće upravljanje psihosocijalnim rizicima može pozitivno utjecati na opću dobrobit zaposlenika i njihovu radnu uspješnost.
Učinci psihosocijalnih rizika na organizaciju uključuju povećanje troškova zbog odsutnosti s posla, smanjenja prometa, kvalitete proizvoda i usluga, pribavljanja kadrova i obuke, istraga na radnom mjestu i sudskih sporova te štete za ugled organizacije. Iako na narav i težinu ishoda mogu utjecati brojni faktori, važnu ulogu u uklanjanju psihosocijalnih opasnosti i smanjenju rizika imaju organizacije.  

NORMA PRISTUPAČNA ZA SVE 
Kriza izazvana COVID-om 19 preobrazila je način na koji živimo i radimo. Goleme promjene mjesta rada i radnog vremena te smanjenje fizičkih susreta imaju dugotrajne posljedice na mentalno zdravlje i osjećaj dobrobiti. 
Poticanje mentalnog zdravlja u organizaciji stoga nikada nije bilo hitnije. Kako tvrtke počinju više ulagati u mentalno zdravlje, povećavaju se očekivanja zaposlenika. Da bi pomogao organizacijama da se snađu u složenim pravnim i kadrovskim pitanjima i odnosima s javnošću, ISO je normu ISO 45003 stavio na raspolaganje besplatno.
Za budućnost mentalnog zdravlja na radnom mjestu nužna je promjena kulture, s više suosjećanja, razumijevanja i održivosti u načinima rada. Zahvaljujući pandemiji već smo krenuli tim putem. Iskoristimo to i započnimo novo doba mentalnog zdravlja na radu!
Preuzmite ISO 45003 
Izvor: ISO

U Hrvatskome zavodu za norme djeluje tehnički odbor HZN/TO 556, Osobna zaštitna oprema čije je područje rada sigurnost i zdravlje na radu. 

Područje rada HZN/TO 556, Osobna zaštitna oprema:
Priprema norma za:
- sve tipove zaštitnih kaciga
- zaštitnu obuću i štitnike za noge (štitnici za noge određeni su kao proširenje zaštitne obuće)
- osobna sredstva za zaštitu od pada (sustavi, podsustavi i sastavni dijelovi)
- sigurnosne pojaseve i pribor
- određivanje nazivlja i utvrđivanje metoda ispitivanja
- specifikacije i metode ispitivanja opreme za zaštitu očiju radnika u industriji i općenamjenske opreme za zaštitu očiju
- osobna sredstva za zaštitu sluha koja valja upotrebljavati kad se pretpostavlja da je izloženost buci štetna za sluh

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više