Svjetski dan svijesti o pristupačnosti - 19. svibnja 2022.
Svjetski dan svijesti o pristupačnosti (#GAAD) obilježava se svake godine trećeg četvrtka u svibnju.

Njegova je svrha da svi počnu govoriti, razmišljati i učiti o digitalnom pristupu/uključivanju ljudi s posebnim potrebama. Pristupačnošću se sprječavaju ili uklanjaju zapreke upotrebi uobičajenih proizvoda i usluga. CEN i CENELEC kao dvije službeno priznate europske normizacijske organizacije na čelu su borbe za pristupačnost u Europi: norme su moćan alat za ugradnju i jačanje aspekata pristupačnosti jer pružaju okvir, zahtjeve i specifikacije za pristupačne proizvode i usluge. S ciljem koordinacije i usmjeravanja svog rada na pristupačnosti u svim bitnim sektorima, CEN-ova Strateška savjetodavna skupina za pristupačnost (SAGA) izradila je brošuru “How to address accessibility in standardization” (Kako uključiti pristupačnost u normizaciju). Taj informativni letak daje upute CEN-ovim i CENELEC-ovim tehničkim tijelima kako uključiti aspekte pristupačnosti u norme koje izrađuju. Brošura je važan alat za poticanje prihvaćanja i razumijevanja pristupačnosti u normizaciji, koji daje niz primjera dobre prakse iz širokog raspona sektora u kojima je važna pristupačnost. Brošuru možete pronaći na poveznici.   
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više