Svjetski dan zaštite okoliša - 5. lipnja


  • 5. lipanj, Svjetski dan zaštite okoliša, najveći je međunarodni dan za okoliš. Taj događaj, koji je pokrenut programom UNEP i obilježava se još od 1973. godine, postao je najveća svjetska platforma za uključivanje što većeg broja ljudi u zaštitu našeg planeta. Danas u njemu sudjeluju milijuni ljudi iz cijelog svijeta.
  • Domaćin Svjetskog dana zaštite okoliša 2022. jest Švedska, koja će biti i domaćin događaja Stockholm+50 od 2. do 3. lipnja. Njime se obilježava 50. obljetnica prve Konferencije Ujedinjenih naroda o ljudskom okolišu, koja je održana u Stockholmu 1972. godine. Otada je održivi razvoj postao dio svjetskog programa djelovanja u doveo do uvođenja Svjetskog dana zaštite okoliša.
  • Slogan Konferencije u Stockholmu 1972. bio je "Samo je jedna Zemlja", čime je održivi razvoj postao dio svjetskog programa djelovanja i doveo do uvođenja Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Svjetskog dana zaštite okoliša. Svjetskim danom zaštite okoliša 2022. daje se novi zamah tom sloganu kako bi se naglasilo da je Zemlja za nas još uvijek jedini nastanjiv planet i potaknule radikalne mjere za ponovnu uspostavu ravnoteže između ljudi i svijeta prirode, radi bolje budućnosti za sve.
  • Sudjeluje više od 150 zemalja, a UN će u podizanje svijesti i slavljenje aktivnosti zaštite okoliša uključiti vlade, gospodarstvo, civilno društvo, škole, slavne osobe, gradove i zajednice.
  • Švedska nastoji ostvariti neto nula emisija do 2045. godine, predvodnik je u ozelenjivanju gospodarstva i ubrzano prihvaća niskougljičnu i obnovljivu infrastrukturu i tehnologije. 

Kampanjom povodom ovogodišnjeg Svjetskog dana zaštite okoliša #OnlyOneEarth („samo je jedna Zemlja“) poziva se na zajedničko radikalno djelovanje za slavljenje, zaštitu i obnovu našeg planeta.  
 

Činjenice i brojke za Svjetski dan zaštite okoliša, 5. lipnja 2022.

Imamo samo jednu Zemlju. Brinimo o njoj!


Izvor: www.worldenvironmentday.globalU Hrvatskome zavodu za norme djeluju sljedeći tehnički odbori čije je područje rada zaštita okoliša:

HZN/TO 207, Upravljanje okolišem
Područje rada:
Priprema norma u području sustava upravljanja okolišem i podupiranje održivog razvoja.
Ne obuhvaća:
- ispitne metode za onečišćivače koje su obuhvaćene područjem rada HZN/TO 146, Kakvoća zraka, HZN/TO 147, Kakvoća vode, HZN/TO 190, Kakvoća tla i HZN/TO 43, Akustika
- utvrđivanje graničnih vrijednosti onečišćivača ili otpadnih tvari
- utvrđivanje razina stanja okoliša
- normizaciju proizvoda.
Tehnički odbor za upravljanje okolišem uspostavlja usku suradnju s HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete u području sustava upravljanja i ocjenjivanja okoliša.
 
HZN/TO 522, Karakterizacija i zbrinjavanje otpada 
Područje rada:
Priprema norma u području:
– nazivlja
– tehničkih i sigurnosnih zahtjeva za spremnike i tehničku opremu uređaja za dizanje i karoserije kao i za one dijelove šasije koji su uključeni u rad karoserije
– postupaka za određivanje značajka otpada i njegova ponašanja
– metoda opisivanja i razvrstavanja taloga i proizvoda dobivenih obradbom vode nastale bujicom i vode iz kanalizacije, sustava prikupljanja gradskog otpada, postrojenja za obradbu gradske otpadne vode i slične industrijske vode, taloga iz postrojenja za obradbu pitke vode i sustava za raspodjelu vode
– metoda uzimanja uzoraka
– fizikalnih, kemijskih i bioloških analiza potrebnih za opisivanje taloga kojima će se olakšati odlučivanje o izboru postupaka obradbe te o uporabi i uklanjanju taloga.
Napomena: Područje rada toga tehničkog odbora ne uključuje normizaciju u području opasnih industrijskih taloga, radioaktivnog otpada, ispušnih plinova, otpadnih voda, eksploziva, životinjskih lešina kao ni određivanje graničnih vrijednosti i određivanje specifikacija za proizvode i procese.
 
HZN/TO 577, Metode ispitivanja za karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša

Područje rada:
Priprema norma za:
– karakterizaciju krutih i tekućih sastavnica i opterećenja okoliša: tlo, kruti i tekući otpad, biootpad i muljevi
– osiguranje i kontrola kvalitete (laboratoriji) i
– metode ispitivanja:
– predobrada uzoraka
– digestija/ekstrakcija
– kemijska analiza
– fizikalne metode
– izluživanja
– biološke i mikrobiološke analize
– metode provjere (en screening)
– izvještavanje.
Područja rada ne uključuje:
– uzorkovanje i metode procjene
– terminološke rječnike.
Napomena: Ovo je u području rada tehničkog odbora zaduženog za odgovarajuću sastavnicu, odnosno opterećenje okoliša.

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više