Smjernica 73/23/EEC o usklađivanju propisa zemalja članica koji se odnose na električnu opremu predviđenu za rad u određenim naponskim granicama


Smjernica 73/23/EEC o usklađivanju propisa zemalja članica koji se odnose na električnu opremu predviđenu za rad u određenim naponskim granicama
prijevod dokumenta, izdanje četverojezično (.pdf)

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više