Javna rasprava o nHRN DIN 18202

U tijeku je javna rasprava o nacrtu hrvatske norme nHRN DIN 18202, Dopuštena odstupanja pri gradnji – Zgrade (DIN 18202:2019) koji je objavljen pod točkom 1.2 Oglasnika za normativne dokumente (HZN e-glasilo 6/2022). Nacrt na hrvatskome jeziku na raspolaganju je u Normoteci Hrvatskoga zavoda za norme, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, a također i u Sustavu komentiranja nacrta norma - HZNacrti na poveznici http://hznlive.67bricks.com/Home/Details/7985.
 
Putem sustava moguće je čitati nacrt norme te unositi komentare. Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt.

HZN e-glasilo 7/2022

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više