Smjernica Europskog parlamenta i Vijeća 2001/95/EC od 3. prosinca 2001. koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda


Smjernica Europskog parlamenta i Vijeća 2001/95/EC od 3. prosinca 2001. koja se odnosi na opću sigurnost proizvoda
tekst s važnošću na sveukupnome prostoru EEA-a prijevod dokumenta, izdanje četverojezično (.pdf)

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više