Svjetski dan turizma 2022.: Revidirajmo turizam

Temom ‘Revidirajmo turizam’ ovogodišnji Svjetski dan turizma poziva na promišljanje o rastu tog sektora u smislu veličine i važnosti.


Poruka glavnog tajnika Svjetske turističke organizacije


Svjetski dan turizma uvijek je bio prilika da se okupimo i proslavimo brojna i raznolika postignuća našeg sektora. Gotovo četiri desetljeća svjedočimo nevjerojatnom rastu turizma – po veličini, dosegu i važnosti.
 
I u ovoj godini prepoznajemo prilike koje turizam pruža ljudima u cijelom svijetu. Međutim, ovo je i godina u kojoj prepoznajemo da se ne možemo vratiti starim načinima rada. Moramo revidirati turizam.
 
Svijet se ponovno otvara, a mi moramo izvući pouku iz pandemije i stanke u međunarodnom turizmu koju je ona donijela. Zbog krize su na vidjelo izbile slabosti, koje su nam pokazale kako možemo povećati otpornost. Pokazale su se i nejednakosti, a to nam je otkrilo gdje možemo ostvariti veću pravednost.
 
Naš je krajnji cilj i dalje Program Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine i njegovih 17 ciljeva održivog razvoja. Međutim, svaki dio sektora turizma mora promisliti o tome kako ga ostvariti. Inicijativu trebaju preuzeti oni koji se nalaze u osnovi široke i raznolike piramide turizma, uključujući radnike, male poduzetnike i same destinacije. Istovremeno, međunarodne organizacije, uključujući UNWTO, vlade i lokalne vlasti, moraju podupirati sektor turizma svojom transformacijom, osnažujući najšire slojeve i brinući se da svi imaju riječ u izgradnji bolje budućnosti. Turizam je uvijek radio u korist mladih ljudi, žena i zajednica. No, sada mora raditi zajedno s njima. Da bismo mogli transformirati naš sektor i izgraditi bolji turizam za sve, trebamo nove glasove, nove ideje.
 
Revidiranje jednog od najvažnijih gospodarskih sektora na svijetu nije lak zadatak. No, na dobrom smo putu. Kriza je nadahnula kreativnost i pokazala se njezinim katalizatorom. Pandemija je ubrzala transformaciju rada, donijevši sa sobom probleme, ali i goleme mogućnosti, pa još veći broj ljudi može imati koristi od novog početka za turizam. Znatno napredujemo i u pretvaranju turizma u glavni pokretač zelenog, plavog i digitalnoga gospodarstva, osiguravajući da rast ne ide na štetu ljudi i planeta.

Tek smo na početku. Turizam ima golem potencijal, a naša je zajednička odgovornost da se on u potpunosti ostvari. Na Svjetski dan turizma 2022., UNWTO poziva sve, od radnika u turizmu do turista, od malih poduzetnika do velikih korporacija i vlada, da promisle o tome što trebamo činiti i kako. Budućnost turizma počinje danas.
 

Izvor: UNWTO
 


U Hrvatskom zavodu za norme dostupno je više od 20 hrvatskih normi koje javnim i privatnim organizacijama pomažu da poboljšaju turističke usluge u područjima kao što su ronjenje, talasoterapija, zaštićena prirodna područja, pustolovni turizam i marine.
 
Te norme, koje je izradio i prihvatio tehnički odbor Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO 228, Usluge u turizmu, pomažu u poticanju svjetskog tržišta turizma. One potiču transparentnost u razmjeni turističkih proizvoda i usluga, povećavaju povjerenje potrošača u turističko tržište, promiču pošteno tržišno natjecanje, olakšavaju zaštitu okoliša turističkim proizvodima i uslugama prihvatljivim za okoliš, podržavaju etički turizam i „turizam za sve“, povećavaju sigurnost ljudi i imovine, omogućuju prilagodbu inovacijama i otvaraju nova tržišta.


Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje je izradio i prihvatio navedeni tehnički odbori možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponude na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više