Europski tjedan održive energije 2022.

Današnji dan, 26. rujna, službeni je početak Europskog tjedna održive energije 2022. pod geslom “Going green and digital for Europe’s energy transition” („Prijeđimo na zeleno i digitalno radi energetske tranzicije Europe“). Tom prilikom CEN i CENELEC ponovo potvrđuju svoju opredijeljenost za izradu normi koje pomažu da se osigura budućnost održive energije za Europu.
 

Danas postoji 79 CEN-ovih odnosno CENELEC-ovih tehničkih odbora (TC) čiji je rad u određenoj mjeri povezan sa sektorom energije. Norme koje oni izrađuju imaju jedinstvenu ulogu: podupiru ciljeve politike i daju dionicima jasne, suvremene i tržišno orijentirane smjernice koje se temelje na konsenzusu široke lepeze stručnjaka iz cijele Europe i različitih okruženja. Zbog toga su norme jedan od najučinkovitijih alata za potporu putovanju prema digitalizaciji i održivosti energetike.
 Među područjima koja su posebno važna za EU, a na kojima CEN i CENELEC osobito aktivno rade proteklih godina nalaze se:
  • Baterije: U kontekstu Strateškog akcijskog plana EU-a za baterije, kojim se definira strategija stvaranja konkurentne i održive industrije baterija u Europi, CEN i CENELEC izrađuju norme koje se odnose na radne značajke i trajnost prijenosnih punjivih i nepunjivih baterija te njihovu ponovnu uporabu i prenamjenu. Tehnička tijela koja rade u tom području uključuju CEN/TC 301 'Road vehicles'CLC/TC 21X Secondary cells and batteries i CLC/SR 35 Primary cells and batteries. Te će norme poduprijeti stvaranje konkurentne i održive industrije baterija u Europi.
  • Vodik: U uskoj suradnji s europskim institucijama, stručnjaci CEN-a i CENELEC-a iz 20 tehničkih odbora izrađuju norme koje pridonose široj primjeni tehnologija vodika u Europi i čitavom vrijednosnom lancu vodika: sigurnosti, infrastrukturi, kvaliteti, primjeni i prijevozu. Njihov je cilj riješiti problem nedostatka normi – koji je u tom sektoru ocijenjen kao jedna od zapreka za primjenu vodika u širim razmjerima. Dobra suradnja s europskim institucijama na tom zadatku osigurava racionalizaciju resursa i jamči zajednički pristup širenju tehnologija na bazi vodika u Europi.
  • Energija vjetraNormizacija u području sustava za proizvodnju struje iz energije vjetra obuhvaća vjetroturbine, obalne i odobalne vjetroelektrane te interakciju s električnim sustavima u koje se energija isporučuje. U tom kontekstu, tehnički odbor CLC/TC 88, Wind turbines izrađuje norme koje se bave prikladnošću lokacija i procjenom resursa, zahtjevima za projektiranje, pouzdanošću, zahtjevima za modeliranje, tehnikama mjerenja, postupcima ispitivanja, radom i održavanjem.
  • Solarna fotonaponska i termalna energija: CLC/TC 82, Solar photovoltaic energy systems izrađuje norme za područja od pretvorbe svjetlosne energije do sučelja prema javnoj elektroenergetskoj mreži i korisnicima. Tu je i solarna termalna energija koja ima širok raspon primjena i može imati ključnu ulogu u ispunjavanju energetskih potreba zgrada jer se solarno grijanje može upotrebljavati i za proizvodnju tople vode i za grijanje prostorija, a također i za hlađenje. U tom području, CEN/TC 312, Thermal solar systems and components izrađuje norme za nazivlje, opće zahtjeve, karakteristike, metode ispitivanja, ocjenjivanje sukladnosti i označivanje termalnih solarnih sustava i komponenti.
  • Plin: Radi  smanjenja utjecaja sektora na okoliš i sigurnost opskrbe za sve europske građane, bitno je optimizirati čitav lanac plina. Mnogi CEN-ovi tehnički odbori izrađuju norme koje se bave tehničkim zahtjevima za sigurnu, učinkovitu i održivu plinsku infrastrukturu. Naprimjer, tehnički odbor CEN/TC 234, Gas Infrastructure nedavno je osnovao novu radnu skupinu koja će izraditi tehnički izvještaj koji će pomoći u procjeni i kvantificiranju emisija metana u sustavima prijevoza, distribucije i skladištenja plina te terminalima za ukapljeni naftni plin, kao potpora ciljevima klimatske neutralnosti koje su tijela EU-a postavila za 2050. godinu.
 
Tjedan održive energije iskoristit ćemo da bismo pokazali i na drugim primjerima kako norme podupiru prijelaz na održivu energiju.
 
Ako želite saznati više, pratite kampanju i uključite se u razgovor putem hashtaga #EUSEW2022


Izvor: CEN/CENELEC

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više