Rezolucija Vijeća od 28. listopada 1999. o ulozi normizacije u Europi


Rezolucija Vijeća od 28. listopada 1999. o ulozi normizacije u Europi (2000/C 141/01) (.pdf)

HZN e-glasilo 4/2023

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više