Nove ISO-ove smjernice za neto nulte emisije

Sharm EL-SHEIKH, EGIPAT, 11. studenog 2022. – Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) danas je objavila dugo očekivane smjernice za neto nulte emisije (Net Zero Guidelines) kao potporu svim čimbenicima i organizacijama u postizanju ciljeva u pogledu neto nultih stopa emisija.  

U samo tri mjeseca više od 1200 organizacija i stručnjaka iz cijelog svijeta okupilo se kako bi razradili jedinstveni, osnovni referentni tekst za smjernice u pogledu neto nultih stopa emisija putem ISO platforme u otvorenom procesu koji se temelji na konsenzusu. U radu su se oslanjali na postojeće norme i inicijative u pogledu neto nultih stopa emisija kako bi stvorili usuglašenu osnovu za odgovarajuće smjernice.  

Smjernicama u pogledu neto nultih stopa emisija podupirat će se sve organizacije, uključujući one koje razvijaju politiku, okvire, norme ili inicijative za druge, tako da svaka organizacija koja želi dati ili podržati tvrdnju o neto nultim stopama emisija primjenjuje sličan pristup bez obzira na inicijativu s kojom je povezana.  

Kako bi podržao globalne mjere za zaštitu klime, ISO je izradio Smjernice za neto nultu stopu emisija, pomagalo za tvorce politike i sve koji rade na ostvarenju cilja neto nulte stope emisija u svojoj tvrtki, organizaciji ili državi. Smjernice mogu besplatno preuzeti registrirani korisnici i organizacije.
 
Preuzmite smjernice IWA 42:2022, Net zero guidelines
Pokretanje novih globalnih smjernica za jasnoću u pogledu za neto nultih stopa emisija na konferenciji COP27 

  • ISO odgovara na poziv Ujedinjenih naroda za jasnije norme kojima će se podupirati obveze u pogledu neto nultih stopa emisija
  • Nove ISO-ove smjernice za neto nulte emisije objedinjuju stručno znanje i predstavljaju konsenzus više od 1.200 organizacija i pojedinaca iz više od 100 zemalja
  • Jasnije definicije i smjernice pomoći će organizacijama diljem svijeta da brže shvate i ostvare svoje ciljeve u pogledu neto nultih stopa emisija
Nigel Topping, prvak UN-a na visokoj razini za klimatske promjene, izjavio je:  
„Oduševljen sam što je ISO objavio smjernice za neto nulte stope i čestitam svima koji su na njima radili. Kao što smo istaknuli u izvješću o ključnim točkama (Pivot Point report) početkom godine, potrebne su nam jasne, dosljedne i usklađene globalne norme za neto nulte stope da bismo učinkovito i brzo potaknuli regulatorno okruženje potrebno kao pomoć vladama u ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma. Dobro je što se smjernice temelje na dobrovoljnim kriterijima platforme Race to Zero i mogu se upotrijebiti kao temeljni referentni tekst o neto nultim stopama kako bi se globalni čimbenici uskladili, povećali ambicije i riješili problem manipulativnoga zelenog marketinga.” 

Ulrika Francke, predsjednica ISO-a dodala je: 
„Smjernice za neto nulte stope dovest će do prijeko potrebnog usklađivanja u pogledu neto nultih stopa. Uvjereni smo i ponosni što će ove smjernice biti u širokoj primjeni u javnoj upravi i gospodarstvu kako bi ciljevi Pariškog sporazuma bili učinkovito ispunjeni i kako bi bio dan veći kredibilitet onome što neto nula znači. Ova je publikacija povijesna prekretnica u približavanju međunarodne zajednice ispunjavanju klimatskih obveza i usmjeravanju svijeta na pravi put prema 2050. godini. ISO je odlučan u povećanju pozitivnog utjecaja diljem svijeta i osiguranju da se naše smjernice za neto nulte stope emisija upotrebljavaju s najširim mogućim dosegom.“ 

Massamba Thioye, Globalni inovacijski centar UNFCCC-a izjavio je:  
„Globalno zatopljenje jedan je od najvećih izazova s kojima su se ikad suočili društveni, politički i gospodarski sustavi. Kako bi se prevladalo, potrebne su inovacije za potporu promjenama u ponašanju i promjenama sustava. Smjernice za neto nulte stope emisija osiguravaju zajedničku referentnu točku za sustave i organizacije koji će biti predmet transformacijskih sila. Očekuje se da će se tom zajedničkom referentnom točkom potaknuti razvoj rješenja u području klime i održivosti koja omogućuju ispunjavanje osnovnih ljudskih potreba pomoću lanaca vrijednosti usmjerenih na budućnost, u skladu s ciljevima u području klime i održivosti.”  

Daniel Barlow, direktor platforme Our 2050 World izjavio je: 
„Razmjer i dubina klimatske krize znače da moramo surađivati na razne načine. Platforma Our 2050 World – i zajednički napori svih koji sudjeluju u Smjernicama za neto nulte stope emisija – upravo su ona inovacija i poticaj koji su nam potrebni da bismo svijet što brže doveli do neto nultih stopa emisija. Objava zajedničkih smjernica za neto nulte stope emisija pokazuje da postoji zajednička želja za ambicioznim, udruženim djelovanjem: umjesto da pitamo „što trebamo učiniti u vezi s djelovanjem u području klime?”, prelazimo na bolje pitanje: „koliko brzo možemo to učiniti?”. 

Smjernice za neto nulte stope emisija razvijene su u okviru postupka sporazuma s ISO-ove međunarodne radionice (International Workshop Agreement, IWA), niza virtualnih radionica namijenjenih izradi konačnih smjernica koje odražavaju globalna gledišta o postizanju neto nultih stopa emisija. Ta inicijativa omogućena je suradnjom ISO-a, kampanje UN Race to Zero i Globalnoga inovacijskog centra UNFCCC-a u okviru platforme Our 2050 World, koju je pokrenulo nacionalno normizacijsko tijelo Ujedinjene Kraljevine, BSI. 


Za sve upite medija, uključujući zahtjeve za intervjue, obratite se Nicoli Cutler, Our 2050 World, na: nicola.cutler@bsigroup.com ili broj telefona + 44 (0) 7825 906245 ili Vanessi Von der Muhll na: vondermuhll@iso.org ili broj telefona + 41 79 842 9734. 
https://iso.org/netzero 
https://our2050.world 

Bilješke urednicima 

ISO: ISO je neovisna, nevladina međunarodna organizacija čiji su članovi 167 nacionalnih normizacijskih tijela. Preko svojih članova okuplja stručnjake koji razmjenjuju znanja i izrađuju dobrovoljne, međunarodne norme utemeljene na konsenzusu koje odražavaju potrebe tržišta i kojima se podupiru inovacije i osiguravaju rješenja za globalne izazove. 
Race to Zero: Race to Zero globalna je kampanja koju podupire UNFCCC i koja okuplja vodstvo i pribavlja potporu poduzeća, gradova, regija i ulagača s ciljem zdravog i otpornog oporavka s nultom stopom emisija ugljika kojim se sprječavaju buduće opasnosti, stvaraju pristojna radna mjesta i potiče uključiv i održiv rast. 
Our 2050 WorldOur 2050 World platforma je za suradnju između ISO-a, kampanje UN Race to Zero i Globalnoga inovacijskog centra UNFCCC-a. 
BSI: BSI je nacionalno normizacijsko tijelo Ujedinjenog Kraljevstva i član Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva (IEC) i europskih organizacija za normizaciju (CEN, CENELEC i ETSI). Osnovan je 1901. godine i prvo je nacionalno normizacijsko tijelo na svijetu te voditelj platforme Our 2050 World
Izvor: ISO

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više