Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti - 11. veljače

 Budi inovativna (Innovate). Dokaži se (Demonstrate). Uzdigni se (Elevate). Napreduj (Advance). Budi uporna (Sustain).
( I.D.E.A.S. („ideje“))

Zajednički prema održivom i pravednom razvoju

Ove je godine tema Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti (IDWGIS) uloga žena i djevojaka u znanosti povezana s ciljevima održivog razvoja (SDG), koji će se razmatrati na predstojećem političkom forumu na visokoj razini (HLPF). To su SDG 6 (čista voda i sanitarni uvjeti), SDG 7 (pristupačna i čista energija), SDG 9 ( industrija, inovacije i infrastruktura), SDG 11 (održivi gradovi i zajednice) i SDG 17 (načini provedbe). Tema se ujedno nadovezuje na rasprave o vodi održane na skupštini sedmog IDWGIS-a sa sloganom „Voda nas ujedinjuje”, 2. međunarodnoj konferenciji na visokoj razini o Međunarodnom desetljeću mjera za zaštitu vode za održivi razvoj 2018. - 2028., održanoj u Dušanbeu te 2. konferenciji UN-a o oceanima i njezinu simpoziju na visokoj razini o vodi održanom u Lisabonu, kao doprinos Konferenciji UN-a o vodama 2023. i drugim forumima UN-a.

Cilj je Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti povezati međunarodnu zajednicu sa ženama i djevojkama u znanosti jačajući veze između znanosti, politike i društva u korist strategija usmjerenih prema budućnosti. Povodom Međunarodnog dana žena i djevojaka u znanosti predstavit će se najbolja praksa, strategije i primijenjena rješenja za izazove ciljeva održivog razvoja i prilike koje oni otvaraju. Prvi će put uključiti znanstvenu radionicu za slijepe djevojke i radionicu “Science in Braille: Making Science Accessible” („Znanost na Brailleovu pismu: kako znanost učiniti pristupačnom”).
 
Još uvijek postoji znatan jaz među spolovima na svim razinama znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u cijelom svijetu. Iako su žene ostvarile golem napredak prema većem sudjelovanju u visokoškolskom obrazovanju, i dalje su nedovoljno zastupljene u tim područjima.

Ravnopravnost spolova oduvijek je bilo ključno pitanje za Ujedinjene narode. Ravnopravnost spolova i osnaživanje žena i djevojaka dat će ključan doprinos ne samo gospodarskom razvoju svijeta nego i napretku u ostvarivanju svih ciljeva Programa održivog razvoja do 2030. godine.

UN-ovo Povjerenstvo za položaj žena 14. je ožujka 2011. na svojoj 55. sjednici usvojilo izvješće s dogovorenim zaključcima o pristupu i sudjelovanju žena i djevojaka u obrazovanju, osposobljavanju, znanosti i tehnologiji te o promicanju jednakog pristupa žena tržištu rada i dostojanstvenom radu. Opća skupština donijela je 20. prosinca 2013. rezoluciju o znanosti, tehnologiji i inovacijama za razvoj, u kojoj je prepoznala da su potpun i ravnopravan pristup žena i djevojaka svih dobnih skupina znanosti, tehnologiji i inovacijama i njihovo sudjelovanje u njima nužni za postizanje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena i djevojaka.

Jeste li znali?
  • Žene obično dobivaju manje stipendije za istraživanje u odnosu na svoje muške kolege. Iako čine 33,3 % svih znanstvenika, samo 12 % članova nacionalnih akademija znanosti su žene.
  • U područjima najvećih inovacija kao što je umjetna inteligencija, samo je jedan od pet stručnjaka žena (22 %).
  • Unatoč manjku vještina u većini tehnoloških područja koja pokreću četvrtu industrijsku revoluciju, žene i dalje čine samo 28 % diplomiranih inženjera i 40 % osoba s diplomom iz računalnih znanosti i informatike.
  • Znanstvenice često imaju kraću karijeru i manje su plaćene. Njihovi su radovi nedovoljno zastupljeni u uglednim časopisima i često ih se preskoči s promaknućem.

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više