Vebinar o normizaciji koja uzima u obzir gledišta koja uključuju spol: potpora ravnopravnosti spolova kroz norme

Na ovame vebinaru povodom Međunarodnog dana žena predstavit će se uloga normi u ravnopravnosti spolova. Na njemu će se naglasiti važnost uključivanja gledišta koja se odnose na spol u izradu normi na dobrobit svih i predstaviti nedavno prihvaćen Akcijski plan CEN/CENELEC-a za ravnopravnost spolova (2023. – 2025.) te radnje koje je poduzela međunarodna normizacijska zajednica. AFNOR će predstaviti studiju slučaja kao primjer inicijative za izradu normi u kojoj se uzimaju u obzir gledišta koja uključuju spol, a  koju su pokrenuli nacionalni članovi CEN-a i CENELEC-a.

  • Virtualni događaj
  • 10. ožujka 2023. u 10h   
  • Ciljana publika: organizacije članovi CEN-a i CENELEC-a, dužnosnici i stručnjaci tehničkih tijela CEN-a i CENELEC-a koji se bave izradom europskih normi.
Registriraj se

Slika
 
 

Izvor: CEN-CENELEC

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više