Prvi Međunarodni dan sprječavanja nastanka otpada potiče mjere za rješavanje globalne krize povezane s onečišćenjem

Cilj je Međunarodnog dana sprječavanja nastanka otpada (International Day of Zero Waste) u organizaciji UNEP-a i UN-Habitata, koji se po prvi put obilježava 30. ožujka 2023. godine, podići svijest o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odgovornoj potrošnji i proizvodnji te gospodarenju komunalnim otpadom radi doprinosa održivom razvoju. Ovaj nas dan potiče da ponovno promislimo o svojim postupcima i prihvatimo kružno gospodarstvo, tj. smanjenje potrošnje resursa i emisija u okoliš tijekom svih faza životnog ciklusa proizvoda kao ključ za rješavanje trostruke planetarne krize klimatskih promjena, degradacije prirode i onečišćenja te da usmjerimo planet i čovječanstvo prema zdravlju i napretku. U čast ovog dana, novi UN-ov videozapis naglašava da svatko može težiti eliminaciji onečišćenja otpadom i potiče gledatelje na razmišljanje o elektroničkom otpadu (e-otpadu).


UN također naglašava da priznavanje i promicanje napora za sprječavanje nastanka otpada može pomoći u ostvarivanju svih ciljeva iz UN-ova Programa održivog razvoja do 2030. uključujući cilj održivog razvoja br. 11, održivi gradovi i zajednice, i br. 12, odgovorna potrošnja i proizvodnja.