Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu - 28. travnja

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization, ILO) svakog 28. travnja u godini obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu. Od 2007. godine u Republici Hrvatskoj se na taj dan, odlukom Hrvatskog sabora, obilježava Nacionalni dan zaštite na radu.

Svrha obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o važnosti unaprjeđenja zaštite na radu, smanjenja broja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom te sprječavanja nastanka invalidnosti radnika. Obilježavanjem ovog dana naglašava se važnost osiguranja zdravog i sigurnog okruženja za rad, što je u skladu i s odredbama Europske konvencije o ljudskim pravima prema kojima svaki radnik ima pravo raditi u uvjetima u kojima se čuva njegovo zdravlje, sigurnost i dostojanstvo.

U ostvarenju ovog cilja svoj doprinos moraju dati svi dionici u sustavu, od tijela javnih vlasti, socijalnih partnera, poslodavaca, znanstveno – istraživačkih institucija, osiguravatelja pa sve do samih radnika koji trebaju ukazivati na nepravilnosti u radnom okruženju.

Na dan obilježavanje Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu prezentiraju se aktualnosti vezane uz određene temu iz područja zaštite na radu. U skladu s navedenim, ove godine predstavlja se početak dvogodišnje kampanje Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) „Siguran i zdrav rad u digitalno doba“ čiji je cilj razvijanje svijesti o utjecaju digitalne tehnologije na rad i radna mjesta te povezane izazove i mogućnosti sigurnosti i zdravlja na radu. Kampanja se sastoji od pet prioritetnih područja: rada putem digitalnih platformi, napredne robotike i umjetne inteligencije, rada na daljinu, pametnih digitalnih sustava te upravljanja radnicima uz pomoć umjetne inteligencije.

Modul „Tvrtka prijatelj zdravlja“

Kako prosječna osoba na svom radnom mjestu provede 1/3 dana, radno mjesto predstavlja važan kontekst za promicanje zdravlja. Imajući u vidu potrebu promicanja zdravlja na radnome mjestu Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo su u okviru Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ osmislili modul pod nazivom „Tvrtka prijatelj zdravlja“, vezan uz gospodarstvo i očuvanje i promicanje zdravlja na radnom mjestu. 

Modul Tvrtka prijatelj zdravlja usmjeren je organizacijama i zaposlenicima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu i iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju zaposlenika te očuvanju okoliša. Implementacijom ovog modula, kroz suradnju zavoda za javno zdravstvo i radnih organizacija, radno mjesto postaje glavno mjesto promicanja dugoročnih promjena ponašanja usmjerenih unaprjeđenju zdravlja te se postiže višestruka korist za zaposlenike, poslodavce i širu zajednicu. Navedene promjene uključuju promicanje zaštite zdravlja, pravilne prehrane, tjelesne aktivnosti, mentalnog zdravlja, nepušenja i nepijenja alkohola.

Više informacije o tome kako postati Tvrtka prijatelj zdravlja

Promicanje zdravlja na sastancima, konferencijama i edukativnim aktivnostima

Sastanci i konferencije važan su dio aktivnosti na radnom mjestu. Oni služe za povezivanje, razmjenu i procjenu informacija te strateško rješavanje različitih poslovnih procesa. Često se upravo na sastancima i konferencijama poslužuje hrana bogata masnoćama, dodanim šećerima i solju, a rijetko se poslužuje voće, povrće i cjelovite žitarice. Sastanci i konferencije također uključuju i puno sjedenja te smanjuju mogućnost sudionicima da budu tjelesno aktivni. Sve to smanjuje koncentraciju, produktivnost i razinu energije sudionika.

Stvaranje zdravijeg radnog okruženja i promicanje zdravog stila života na sastancima i konferencijama pruža mogućnost da zaposlenici usvoje zdrave navike te tako smanje rizik za nastanak kroničnih nezaraznih bolesti poput šećerne bolesti tipa 2, bolesti srca i krvnih žila, zloćudnih novotvorina i debljine. Upravo s ciljem promicanja zdravlja i povodom obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radnom mjestu tim projekta Živjeti zdravo napisao je kratke preporuke o održavanju sastanaka, konferencija i edukativnih aktivnosti koje promiču zdravlje.

Preuzmite brošuru – Preporuke za planiranje sastanaka


Izvor: HZJZ

Hrvatske norme iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu izrađuju sljedeći tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme:
Ako ste zainteresirani sudjelovati u radu navedenih odbora, slobodno se javite e-poštom:
 
Za dodatne obavijesti o radu odbora HZN/TO 159, HZN/TO 556, HZN/TO 557 i HZN/TO 558 možete se obratiti:
tajnici navedenih tehničkih odbora Boženi Mesek, višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području zdravlja, okoliša i medicinske opreme (bozena.mesek@hzn.hr)

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.


 

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više