Svečano obilježavanje 18. godišnjice rada HZN-a

Hrvatski zavod za norme (HZN) svečano će obilježiti 18. godišnjicu rada 3. srpnja 2023. godine u Hotelu International u Zagrebu s početkom u 9:30.

Osnivanje HZN-a kao javne ustanove izvan sustava državne uprave ostvareno je 1. srpnja 2005. godine.
  • 18. godišnjica rada HZN-a povezana je s dvama značajnim događajima. Republika Hrvatska postala je  1. srpnja 2013. godine 28. članica EU-a, a jedinstveno europsko tržište traje već 30 godina.
Hrvatski zavod za norme neovisna je i neprofitna javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva normizacije:
·         povećanja razine sigurnosti proizvoda i procesa
·         čuvanja zdravlja i života ljudi te zaštite okoliša
·         promicanja kvalitete proizvoda, procesa i usluga
·         osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije
·         poboljšanja proizvodne učinkovitosti
·         ograničenja raznolikosti, osiguranja spojivosti i zamjenjivosti te
·         otklanjanja tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini.
 
Hrvatski zavod za norme član je Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO), Međunarodnoga elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Europskog odbora za normizaciju (CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (ETSI) (status: NSO member). Hrvatski zavod za norme obavlja poslove informativne središnjice za Sporazum o tehničkim zaprekama u trgovini Svjetske trgovinske organizacije.
 
Uz hrvatske dužnosnike i domaće stručnjake na svečanosti će sudjelovati i inozemni gosti iz europskih i međunarodnih normizacijskih organizacija.

PROGRAM / PROGRAMME


PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE SU ZATVORENE!

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više