Novo izdanje hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 27001:2023

Novo izdanje hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 27001:2023, Informacijska sigurnost, kibernetička sigurnost i zaštita privatnosti – Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću – Zahtjevi (ISO/IEC 27001:2022; EN ISO/IEC 27001:2023) (Information security, cybersecurity and privacy protection – Information security management systems – Requirements (ISO/IEC 27001:2022; EN ISO/IEC 27001:2023)) dostupno je od 1. rujna 2023. godine.Ova norma zamijenila je normu HRN EN ISO/IEC 27001:2017, Informacijska tehnologija – Sigurnosne tehnike – Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću – Zahtjevi (ISO/IEC 27001:2013 uključujući Ispravak 1:2014 i Ispravak 2:2015; EN ISO/IEC 27001:2017)

Tekst hrvatske norme HRN EN ISO/IEC 27001:2023 pripremio je tehnički odbor HZN/TO 582Informacijska sigurnost i upravljanje kontinuitetom poslovanja Hrvatskoga zavoda za norme.

Za dodatne obavijesti o radu odbora HZN/TO 582 možete se obratiti tajnici tehničkog odbora Dinka Ilić-Roller,višoj stručnoj savjetnici za normizaciju u području informacijske tehnologije (e-mail kontakt)
 

Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedene norme ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više