Europske norme kao potpora Europskom tjednu sporta

imageEuropski tjedan sporta svake godine promiče aktivniji, zdraviji način života za milijune ljudi u Europi i šire. Sve inicijative iz 2023. godine usmjerene su na tri važna stupa sporta, koji odražavaju promjene i smjer razvoja našeg društva. To su sudjelovanje, uključenost i inovacije.
 
Za norme za sport i sportsku opremu zadužen je europski normizacijski odbor CEN/TC 136, Sports playground and other recreational facilities and equipment, čije tajništvo vodi DIN.
 
U nastavku su prikazani primjeri njegova rada u raznim područjima:
 
Penjanje
 
Trenutačno ne postoje norme za uređaje za samoosiguranje namijenjene rekreaciji. Uređaji za samoosiguranje pomažu u vježbanju jer omogućuju penjanje zidovima opremljenim užadi bez drugog penjača. Penjač se zakači na uređaj za samoosiguranje koji je povezan s vrhom zida.
 
CEN/TC 136 trenutačno radi na novoj normi: prEN 18039, Personal fall protection equipment — autobelay device(s) for recreational use. U njoj će se utvrditi zahtjevi, metode ispitivanja, označivanje i informacije koje daje proizvođač za uređaje za samoosiguranje namijenjene rekreaciji i zaštiti od padova na konstrukcijama za penjanje, koji predstavljaju pokretni sustav zaštite od padova. Normom se podupire 9. cilj održivog razvoja UN-a: industrijalizacija, inovacije i infrastruktura.
 
Fitnes centri 
 
U dokumentu CEN/TS 17676:2022 daju se smjernice i preporuke za siguran rad fitnes centara tijekom epidemija. Svrha je njegove izrade pomoći fitnes centrima da u slučaju nove epidemije ostanu otvoreni, ali sigurni za korisnike i osoblje.
 
CEN/TC 136 izradio je i dva dijela niza normi EN 17229 o zahtjevima za sadržaje i rad fitnes centara.
 
Ta skupina normi daje operativne, upravljačke i sigurnosne zahtjeve za fitnes centre kako bi korisnicima osigurali okruženje za sigurno i učinkovito vježbanje i tjelesne aktivnosti.
 
Europski sektor fitnesa bio je veliki zagovornik Europskog tjedna sporta od njegova pokretanja 2015. godine. Godine 2022. organizirao je gotovo 4000 događanja u kojima je sudjelovalo više od 700 000 sudionika. Norma EN 17229 ključna je za razvoj sektora koji je profesionalan i predan ispunjavanju visokih zahtjeva.


Izvor: CEN/CENELEC
 
Tehnički odbor HZN/TO 571, Sport, igrališta i ostali rekreacijski sadržaji i oprema Hrvatskoga zavoda za norme, u svojemu radu bavi se izradom norma za sport i sportsku opremu.
 

Područje rada HZN/TO 571:

Normizacija pojedinih dijelova sportskih, igrališnih i rekreacijskih sadržaja i opreme s posebnim naglaskom na: nazivlje, sigurnosne zahtjeve, operativne zahtjeve, prikladnost za uporabu, metode ispitivanja, označavanje, informacije za korisnike/potrošače, usluge, ugradnju i održavanje.


 
Detaljnije informacije o hrvatskim normama koje su izradili i prihvatili tehnički odbori Hrvatskoga zavoda za norme možete pronaći u katalogu hrvatskih norma te repozitoriju HRN4You. Za besplatan uvid u sadržaj norma možete najaviti svoj dolazak u normoteku, a za kupnju navedenih norma ili bilo kojega normativnog dokumenta pošaljite popunjeni obrazac za ponudu na e-adresu prodaja@hzn.hr.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više