CEN: Smjernice i odgovarajuće norme

prijevod europskog dokumenta

Izvornik je objavljen kao jedan u nizu dokumenata koji predstavljaju i prate primjenu tehničkoga zakonodavstva Europske unije utemeljenu na načelima novoga i općega pristupa, a koje pripremaju različite europske ustanove.

Ova je publikacija prva u nizu novih publikacija pod zajedničkim nazivom USKLAĐIVANJE NA ZAJEDNIČKOME EUROPSKOM TRŽIŠTU, a objavio ju je Centar za upravljanje Europskog odbora za normizaciju (CEN/MC) u rujnu prošle godine.

Publikacija daje ove osnovne obavijesti:
 • opći prikaz Europske unije, njezinih institucija i pravnih dokumenata
 • trgovinu u Europskoj uniji i stvaranje zajedničkog europskog tržišta
 • zapreke u trgovini s posebnim osvrtom na tehničke zapreke i razloge njihovoga uklanjanja
 • “stari” i “novi” pristup tehničkome usklađivanju
 • temeljna načela i prednosti novoga pristupa tehničkome usklađivanju
 • smjernice novoga pristupa
 • uloga europskih norma u podršci europskom tehničkom zakonodavstvu
 • prihvaćanje europskih norma
 • ocjenjivanje sukladnosti europskim smjernicama novoga pristupa i CE označivanje

Poseban dio publikacije čini sažetci dosad objavljenih smjernica novoga pristupa. U publikaciji je naveden i niz drugih potrebnih obavijesti o europskome sustavu koji stvaraju smjernice novoga pristupa:
 • različiti dokumenti Europske unije
 • internetske adrese na kojima se mogu naći dodatne obavijesti o temi tehničkoga usklađivanja i elektronički dostupni dokumenti
 • adrese na kojima se mogu nabaviti svi navedeni dokumenti
 • podaci o europskim organizacijama za normizaciju CEN, CENELEC i ETSI kod kojih su dostupne usklađene europske norme nužne za primjenu smjernica novoga pristupa

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više