Studenti Fakulteta prometnih znanosti posjetili HZN

Hrvatski zavod za norme i ove su godine posjetili studenti Fakulteta prometnih znanosti, smjer aeronautika u pratnji doc. dr. sc. Diane Božić i doc. dr. sc. Anite Dimitrović. Desetak studenata koji su odslušali kolegij Upravljanje kvalitetom u zrakoplovstvu prisustvovalo je predavanju 26. listopada 2023. godine.

Studente je pozdravila Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za edukaciju, razvoj i certifikaciju te im ukratko predstavila rad
HZN-a.

Marina Babić, tajnica tehničkog odbora HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama upoznala je studente s osnovama normizacije, područjima normizacije i vrstama dokumenata te s nastankom hrvatskih norma. Također im je predstavila rad u tehničkim odborima. Na kraju je dan pregled niza norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000.

Na Drugom programu Hrvatskoga radija emitira se novi znanstveno-popularni sadržaj - emisija S mjerom te je studentima emitirana jedna od emisija o sustavu kvalitete.

Gordana Tabain, tajnica tehničkih odbora u području prijevoza, rukovanja materijalima i pakiranja predstavila je organizaciju ASD-STAN koja u suradnji s CEN-om izrađuje norme u području zrakoplovstva i zrakoplovne industrije. Dala je i pregled rada novoosnovanog odbora HZN/TO 583, Sustavi bespilotnih zrakoplova.
 
Danijela Novota Krajnović, djelatnica Odsjeka za poslove normoteke, predstavila je rad normoteke, informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a te aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.

U izlaganjima su studenti upoznati s fondom normoteke te autorskim pravima na norme. Poseban je naglasak stavljen na elektroničke aplikacije koje HZN omogućava korisnicima pa su studentima predstavljene aplikacija HZNacrti i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You.

Nakon izlaganja studenti su posjetili normoteku.