Europsko povjerenstvo - upute za primjenu Smjernice vijeća 73/23/EEC

za električnu opremu predviđenu za rad u određenim naponskim granicama

pute za primjenu Smjernice Vijeća 73/23/EEC sastavile su službe Europskoga povjerenstva, a one odražavaju usklađeno gledanje postignuto između služba Povjerenstva i predstavnika zemalja članica.
One su priređene kao pomoć svim stranama koje su izravno ili neizravno uključene u primjenu Smjernice 73/23/EEC.
One također nisu obvezatno zakonsko tumačenje te smjernice. Međutim, one su referentni dokument za osiguranje dosljedne primjene te smjernice za sve koji su uključeni u njezinu primjenu.
Upute su usmjerene samo na određene teme koje su u svjetlu iskustva usmjerene na poseban interes za primjenu Smjernice 73/23/EEC. U njima su posebno obrađene ove teme: područje primjene Smjernice 73/23/EEC, sigurnosni zahtjevi, postupak za ocjenu sukladnosti, uključujući označivanje CE znakom te odnos s određenim drugim smjernicama "novoga pristupa".

Smjernica 73/23/EEC, (.pdf)

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više