Studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije posjetili HZN

I ove su godine studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije posjetili Hrvatski zavod za norme. Dana 18. prosinca 2023. dvadeset studenata došlo je u pratnji prof. dr. sc. Danijele Ašperger.

Studente je pozdravila Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za razvoj, edukaciju i certifikaciju te ih upoznala s temama predavanja i predavačima.Marina Babić, viša stručna savjetnica za normizaciju u području osnovnih norma predstavila je rad Hrvatskog zavoda za norme, područja normizacije i vrste dokumenata u normizaciji, kao i rad u tehničkim odborima. Studentima su predstavili neke od njima zanimljivih norma poput norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) te HRN EN ISO 9001:2015, Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi (ISO 9001:2015,EN ISO 9001:2015).

Ana Marija Boljanović, voditeljica poslova normoteke upoznala je studente s radom normoteke i zbirkom hrvatskih norma. Naglasila je važnost autorskog prava na norme te predstavile aplikacije dostupne na mrežnim stranicama HZN-a: sustav komentiranja nacrta norma HZNacrti i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You. Također,  pozvala je studente da prate mrežne stranice HZN-a (www.hzn.hr) kako bi na vrijeme dobili potrebne informacije za uključivanje u normizacijski rad.
 
Mirjana Fijolić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću informirala je studente o suradnji s prof. dr. sc. Danijelom Ašperger te o provedenoj anketi kojom se nastojalo saznati koliko su studenti informirani o normama te što misle o utjecaju znanja o normama i normizaciji na razvoj karijere. Obavijestila je da je Hrvatski zavod za norme osvojio nagradu za PR kampanju - važnost norma za studente.
 
Nakon izlaganja studenti su posjetili normoteku.

 

HZN e-glasilo 1/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka). Kao prilog službenomu glasilu nalazi se Oglasnik za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više