Sudjelovanje predstavnice HZN-a na Općoj skupštini ETSI-ja

i sastanku nacionalnih normirnih organizacija u ETSI-jevu središtu u Sophia Antipolisu, u Francuskoj

Dana 27. studenoga 2023. godine održan je sastanak svih ETSI-jevih nacionalnih organizacija za normizaciju (NSO-a) u njihovu sjedištu u Francuskoj, u gradu Sophia Antipolisu kod Nice. Hrvatski zavod za norme, kao ETSI-jeva nacionalna normizacijska organizacija, imala je prvi put uživo svoju predstavnicu na tom sastanku. Do sada je HZN sastanak uvijek pratio on-line.