Studenti Zdravstvenog veleučilišta posjetili HZN

Zdravstveno veleučilište Zagreb | Zagreb 

Hrvatski zavod za norme i ove su godine posjetili studenti Zdravstvenog veleučilišta. Dvije skupine od 15-ak studenata u pratnji profesora dr. sc. Marinka Petrovića prisustvovale su predavanju 12. i 15. prosinca 2023. godine.

Studente je pozdravila Ivana Ivić, voditeljica Odsjeka za edukaciju, razvoj i certifikaciju te im ukratko predstavila rad
HZN-a.

Marina Babić, tajnica tehničkog odbora HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama upoznala je studente s osnovama normizacije, područjima normizacije i vrstama dokumenata te s nastankom hrvatskih norma. Također im je predstavila rad u tehničkim odborima. Na kraju je dan pregled niza norma za sustave upravljanja kvalitetom ISO 9000, kao i norma HRN EN 15224:2017, Sustavi upravljanja kvalitetom - Primjena norme EN ISO 9001:2015 u zdravstvu.
 
Danijela Novota Krajnović, djelatnica Odsjeka za poslove normoteke, predstavila je rad normoteke, informacijsko-dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a te aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.

U izlaganjima su studenti upoznati s fondom normoteke te autorskim pravima na norme. Poseban je naglasak stavljen na elektroničke aplikacije koje HZN omogućava korisnicima pa su studentima predstavljene aplikacija HZNacrti i Repozitorij hrvatskih norma HRN4You.

Nakon izlaganja studenti su posjetili normoteku.

HZN e-glasilo 4/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više