CEN/CENELEC-ov program rada za 2024. godinu

Dostupan je CEN/CENELEC-ov Program rada za 2024.! 

Očekuje se da će 2024. godina donijeti važne promjene i napredak. Uspjeh u zelenoj i digitalnoj tranziciji i poticanje europske industrije te konkurentnog, inovativnog i uključivog gospodarstva među izazovima su s kojima se svi suočavamo. U tom kontekstu predstojeći europski izbori prilika su da Europska unija obnovi svoje institucije i utvrdi političke prioritete za godine pred nama.
 
U tom kontekstu stratešku ulogu mogu imati europske norme. One služe kao ključni alati za osiguravanje pouzdanih i tržišno utemeljenih rješenja za sadašnje i buduće izazove. Osim toga, europske su norme ključne kao potpora prioritetima EU-a poput dvostruke zelene i digitalne tranzicije te osiguranja strateške autonomije.
 
CEN/CENELEC-ov Program rada za 2024. godinu pomaže u svladavanju predstojećih izazova europske normizacije. U skladu s usmjerenošću CEN-a i CENELEC-a na budućnost, po prvi je put objavljen u potpuno digitalnom formatu, što olakšava njegovo čitanje.
 
U dokumentu se daje pregled glavnih događaja u normizaciji i strateških prioritetnih područja koja su CEN i CENELEC spremni provesti u 2024. godini u 14 poslovnih sektora. Čitatelj će za svaki sektor naći popis tehničkih tijela koja provode projekte i saznati koliko su normi CEN i CENELEC objavili u tom sektoru te u kojim se područjima očekuje normizacijski rad.
 
Program rada odraz je usredotočenosti na tri horizontalna poslovna područja, bitna za pristupanje današnjim (i sutrašnjim) izazovima: pristupačnost, održivost i pametno društvo.
 
U zadnjem poglavlju daje se horizontalni pregled najvažnijih strateških elemenata razvoja CEN-a i CENELEC-a tijekom 2024. godine i nakon toga – među kojima su nastavak provedbe Strategije do 2030. godine i pojačana suradnja s europskim institucijama u okviru nove strategije europske normizacije u kontekstu europskih izbora.
 
Očekuje se da će 2024. godina donijeti napredak, suradnju i rast. CEN i CENELEC raduju se suradnji sa članovima i partnerima te s europskim institucijama na izgradnji učinkovitog i uključivog europskog normizacijskog sustava okrenutog budućnosti na dobrobit europskog gospodarstva, industrije i građana.
 
CEN/CENELEC-ov Program rada za 2024. godinu


Izvor: CEN/CENELEC

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više