Informacije o trošenju sredstava iz HZN proračuna

Informacije o isplatama sredstava koje se izvršavaju direktno s jedinstvenog računa državnog proračuna
nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva financija:

Pregled izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu (drzavna-riznica.hr)


Godina  
 
2024.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više