Sud Europske unije (ECJ) donio je presudu o javnom pristupu četirima usklađenim normama u skladu s Uredbom 1049/2001

Sud Europske unije ne dovodi u pitanje zaštitu autorskog prava nad usklađenim normama, međutim, postoji prevladavajući javni interes za njihovo javno iznošenje

Dana 5. ožujka 2024. Sud Europske unije (ECJ) donio je presudu u predmetu C-588/21 P o javnom pristupu četirima usklađenim normama u skladu s Uredbom 1049/2001.

Presudom se ne dovodi u pitanje da usklađene norme podliježu zaštiti autorskog prava.

Sud Europske unije drži da postoji prevladavajući javni interes za javno iznošenje usklađenih normi u skladu s Uredbom 1049/2001 te stoga poništava odluku Europske komisije o odbijanju pristupa četirima zatraženim normama.

CEN i CENELEC kao dvije službene europske organizacije za normizaciju i njihovi članovi – nacionalna normizacijska tijela i nacionalni odbori u 34 europske zemlje – pozdravljaju činjenicu da Sud nije prihvatio glavni argument tužitelja i nezavisne odvjetnice koji su predložili isključenje zaštite autorskog prava nad usklađenim normama općenito. Presudom se također ne dovodi u pitanje činjenica da pristup dokumentima na temelju Uredbe 1049/2001 ne utječe na postojeće odredbe o autorskom pravu koje trećim osobama mogu ograničiti pravo na reprodukciju ili uporabu objavljenih dokumenata.

Uspjeh europske normizacije temelji se na stručnosti i dobrovoljnim doprinosima uključenih dionika iz različitih sredina kao što su gospodarstvo, vlasti, potrošači, trgovinska udruženja, akademska zajednica i znanost.

Tim sustavom koji uključuje sve interesne strane osigurava se da norme budu jednostavne za primjenu, neprestano se prilagođavaju najnovijim dostignućima tehnike i u velikoj mjeri budu istovjetne s međunarodnim normama. Norme europskim poduzećima osiguravaju pravovremeno i točno rješenje za pristup jedinstvenom i globalnom tržištu i usklađenost s europskim zakonodavstvom te povećavaju njihovu konkurentnost.

Na temelju toga cijela zajednica CEN-a i CENELEC-a nastavit će blisko surađivati s Europskom komisijom i svim relevantnim dionicima uključenima u europsku normizaciju kako bi naš sustav bio prikladan za budućnost, na dobrobit jedinstvenog tržišta, europskih poduzeća i građana.
Izvor: CEN/CENELEC

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više