Hrvatski zavod za norme na Danu inženjera Republike Hrvatske

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu bio je 29. veljače i 1. ožujka 2024. domaćin desetog Dana inženjera Republike Hrvatske. Organizator je, kao i prethodnih godina, bio Hrvatski inženjerski savez u suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske.

Aktualna tema bila je "Strategija razvoja Republike Hrvatske u svjetlu klimatskih promjena".

Pozdravnim govorima i izvedbom hrvatske himne svečano je otvoren Dan inženjera RH.
  
Obilježavanje Dana inženjera trajalo je dva dana tako da se osim 14 pozvanih predavanja moglo poslušati i predstavljanje aktivnosti članica HIS-a.

Ispred amfiteatra fakulteta organiziran je izložbeni prostor za udruge i njihove partnere.


Pozdravni govor uime HZN-a održao je ravnatelj Igor Božičević te naglasio da međunarodne i europske norme dugi niz godina igraju veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, a također pridonose ciljevima održivog razvoja koji su postavljeni u Programu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. godine, tzv. Agendi 2030. U proteklih nekoliko godina aktivno se izrađuju europske norme u područjima koja su posebno važna za Europsku uniju, kao što su baterije, vodik, energija vjetra, solarna fotonaponska i termalna energija, plin.
 
Ivana Ivić predstavila je Zavod i rad Zavoda te pozvala prisutne da se uključe u rad tehničkih odbora. Upoznala je sudionike s osnivanjem novoga tehničkog odbora koji će pratiti rad europskog odbora CEN/TC 465, Sustainable Cities and Communities.
 


Jasna Okanović predstavila je područje zaštite okoliša te rad odbora HZN/TO 207, Upravljanje okolišem. Istaknula je doprinos norma  ciljevima održivog razvoja te navela norme iz područja klimatskih promjena. Kada govorimo o klimatskim promjenama, potrebno je navesti niz norma HRN EN ISO 14064, Staklenički plinovi, koji se i nalazi u područja rada HZN/TO 207. Upravo je i dio iz Strategije CEN/CENELEC-a  Zelena tranzicija - suočavanje s klimatskim promjenama sljedeći:

"CEN i CENELEC prepoznaju važnost ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i prilagodbe kao presudni zadatak naše generacije. Vjerujemo u to da norme imaju ključnu ulogu i odgovornost kao pokretači inovacija i ekonomske integracije. Cilj nam je biti dio rješenja i nastojimo to učiniti na pametan i ciljan način."
 


Ana Marija Boljanović i Danijela Novota Krajnović na pultu s računalima na praktičan su način pokazale  rad u Repozitoriju HZN-a te pristup nacrtima norma putem www.hzn.hr. Uz brojne brošure, dostupne zainteresiranima, predstavile su i ostale usluge Zavoda i normoteke.
 
Ova je manifestacija omogućila međusobno upoznavanje članica HIS-a, predstavljanje aktualnosti povezanih s inženjerskom strukom, ali i isticanje važnost inženjera za društvo i državu.
 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više