Svjetski dan prava potrošača 2024.

Pravedna i odgovorna umjetna inteligencija za potrošače 


Svake se godine 15. ožujka okuplja pokret za zaštitu potrošača i drugi utjecajni dionici kako bi obilježili Svjetski dan prava potrošača radi podizanja globalne svijesti o pravima, zaštiti i osnaživanju potrošača. Organizacija Consumers International s ponosom koordinira taj dan kroz višedionički pristup koji obuhvaća 200 članova, međunarodne organizacije, vlade, poduzeća i civilno društvo. 
 
Organizacija je ove godine kao temu Svjetskog dana prava potrošača odabrala pravednu i odgovornu umjetnu inteligenciju za potrošače.
 
Prošle su godine postignuća u generativnoj umjetnoj inteligenciji osvojila digitalni svijet. Zahvaljujući robotima koji oponašaju ljudski razgovor, milijuni potrošača već upotrebljavaju generativnu umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu. Tehnologija će imati golem utjecaj na način na koji radimo, stvaramo, komuniciramo, prikupljamo informacije i još mnogo toga.
 
To predstavlja pravu priliku. Ako se ispravno upotrebljava, generativna umjetna inteligencija mogla bi poboljšati brigu o potrošačima i kanale pravne zaštite. Međutim, imat će i ozbiljne posljedice za sigurnost potrošača i digitalnu pravednost. Budući da se događaji odvijaju golemom brzinom, moramo brzo djelovati kako bismo osigurali pravednu i odgovornu budućnost umjetne inteligencije.
 
Ovogodišnji Svjetski dan prava potrošača usredotočen je na zabrinutost u pogledu dezinformacija, povreda privatnosti i diskriminirajućih postupaka te način na koji platforme koje se temelje na umjetnoj inteligenciji mogu širiti lažne informacije i podržavati pristranost i predrasude.


Potrošači i izrada normi


Norme se tiču svih nas. Od uporabe bankovne kartice u inozemstvu do osiguranja da dječje igračke nemaju oštre bridove: norme svugdje imaju ulogu.

Osim toga pomažu u povećanju zadovoljstva kupaca. U svijetu u kojem je glas potrošača sve glasniji, to je bitan poslovni zahtjev.

Zato predstavnici potrošača imaju nezamjenjivu ulogu u izradi normi.

Gledište potrošača važno je u izradi normi jer predstavlja stvaran život. To pomaže da se pitanjima kao što su sigurnost i kvaliteta pristupi na odgovarajući način.

Osim toga pomaže da proizvodi i usluge funkcioniraju kako se očekuje i povećava:
  • kvalitetu i pouzdanost
  • dosljednost u pružanju usluga
  • izbor i pošteno tržišno natjecanje
  • transparentnost informacija o proizvodima
  • prikladnost proizvoda za ranjive skupine stanovništva
  • vjerodostojnost normi u potpori zakonima o zaštiti potrošača.

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više