20. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za norme (virtualna)

20. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se dana 22. ožujka 2024. godine (petak) u 10:30 sati virtualnim putem - Microsoft Teams aplikacija.

Poziv i dnevni red 20. sjednice Upravnog vijeća HZN-a - 22. ožujka 2024.

 

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više