HRN EN ISO 14064, Staklenički plinovi

Klimatske promjene koje su posljedica ljudskih aktivnosti prepoznate su kao jedan od najvećih problema današnjeg svijeta, koji će pogađati gospodarstvo i građane i tijekom sljedećih desetljeća.

Klimatske promjene utječu i na ljudske i na prirodne sustave i mogu dovesti do značajnih učinaka na dostupnost resursa, gospodarsku aktivnost i dobrobit ljudi. Zato javni i privatni sektor razvija i provodi međunarodne, regionalne, nacionalne i lokalne inicijative za smanjenje koncentracija stakleničkih plinova (GHG) u Zemljinoj atmosferi i olakšavanje prilagodbe klimatskim promjenama.

Postoji potreba za djelotvornim i sve snažnijim odgovorom na goruću prijetnju klimatskih promjena na temelju najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja. ISO izrađuje dokumente koji podupiru pretvaranje znanstvenih spoznaja u alate koji će pomoći u borbi protiv klimatskih promjena.

Inicijative za smanjenje emisija stakleničkih plinova oslanjaju se na kvantifikaciju, praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija i/ili uklanjanja stakleničkih plinova. Danas su sustavi računovodstva okoliša uglavnom usmjereni na mjerenje emisija stakleničkih plinova kao što su ugljikov dioksid i metan. ISO ima niz normi koje pritom pomažu.

Skupina normi ISO 14060 osigurava jasnoću i dosljednost u kvantificiranju, praćenju, izvješćivanju i validaciji ili verifikaciji emisija i uklanjanja stakleničkih plinova kao podrška održivom razvoju kroz niskougljično gospodarstvo i kao pomoć organizacijama, predlagateljima projekata i zainteresiranim stranama diljem svijeta.

Sve norme niza ISO 14064 izradio je pododbor SC 7, Greenhouse gas management and related activities, tehničkog odbora ISO/TC 207, Environmental management.

Tehnički odbor HZN/TO 207, Upravljanje okolišem Hrvatskoga zavoda za norme prati rad ISO-ova odbora ISO/TC 207.

Hrvatske norme niza 14064
  • HRN EN ISO 14064-1:2019       
Staklenički plinovi  1. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova (ISO 14064-1:2018; EN ISO 14064-1:2019)
Greenhouse gases 
 Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (ISO 14064-1:2018; EN ISO 14064-1:2019)

U normi HRN EN ISO 14064-1:2019 detaljno se opisuju načela i zahtjevi za kvantifikaciju i izvješćivanje o emisijama i uklanjanjima stakleničkih plinova na razini organizacije. Norma obuhvaća zahtjeve za projektiranje, razvoj, upravljanje, izvješćivanje i verifikaciju inventara stakleničkih plinova organizacije.
Pretpregled norme ISO 14064-1:2018
 
  • HRN EN ISO 14064-2:2019       
Staklenički plinovi  2. dio: Specifikacija sa smjernicama na razini projekta za kvantificiranje, praćenje i izvješćivanje o smanjivanju emisija ili povećanju uklanjanja stakleničkih plinova (ISO 14064-2:2019; EN ISO 14064-2:2019)
Greenhouse gases 
 Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements (ISO 14064-2:2019; EN ISO 14064-2:2019)
 
U normi HRN EN ISO 14064-2:2019 utvrđuju se načela i zahtjevi i daju smjernice za kvantifikaciju, praćenje i izvješćivanje o aktivnostima namijenjenim smanjenju emisija stakleničkih plinova ili povećanju uklanjanja stakleničkih plinova na razini projekta. Obuhvaćeni su zahtjevi za planiranje projekta stakleničkih plinova, utvrđivanje i odabir izvora, odliva i spremnika stakleničkih plinova koji se odnose na projekt i polazni scenarij, praćenje, kvantificiranje, dokumentiranje i izvješćivanje o uspješnosti projekta stakleničkih plinova i upravljanje kvalitetom podataka.
Pretpregled norme ISO 14064-2:2019
 
  • HRN EN ISO 14064-3:2019
Staklenički plinovi  3. dio: Specifikacija sa smjernicama za verifikaciju i validaciju izjava o stakleničkim plinovima (ISO 14064-3:2019; EN ISO 14064-3:2019)
Greenhouse gases 
 Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements (ISO 14064-3:2019; EN ISO 14064-3:2019)

U normi HRN EN ISO 14064-3:2019 opisuje se postupak davanja jamstva predviđenim korisnicima da su tvrdnje organizacije ili projekta o stakleničkim plinovima potpune, točne, dosljedne, transparentne i bez značajnih odstupanja. Postupci validacije i verifikacije slični su, ali postoje razlike u težištu aktivnosti. Postupak se može primijeniti na dva načina: kao interni i kao vanjski postupak. Za interni postupak, HRN EN ISO 14064-1 može se primjenjivati kao smjernica, a za vanjski kao skup zahtjeva.
Pretpregled norme ISO 14064-3:2019


(Izvor: ISO/TC 207/SC 7)

HZN e-glasilo 3/2024

Službeno glasilo Hrvatskoga zavoda za norme (HZN e-glasilo) izlazi mjesečno (Odluka).

HZN e-glasilo se sastoji od dva (2) dijela: 
1) Osnovnog dijela glasila sa stručnim člancima i obavijestima i, 
2) Oglasnika za normativne dokumente s podacima o rezultatima rada hrvatske, međunarodne i europske normizacije.

HZN e-glasilo obrađuje teme iz normizacije i donosi novosti iz HZN-a te međunarodnih i europskih normirnih tijela...
Pročitajte više